Pátek, 1. března 2024

Evropská komise navrhuje odchylky v zemědělských pravidlech pro zemědělce v EU v roce 2024

Evropská komise navrhuje odchylky v zemědělských pravidlech pro zemědělce v EU v roce 2024

Evropská komise představila ve středu 31. ledna návrh umožňující zemědělcům v Evropské unii odchýlit se od určitých zemědělských pravidel po dobu jednoho roku, konkrétně pro rok 2024. Tato iniciativa reaguje na obavy zemědělců ohledně svých příjmů a reflektuje žádosti několika členských států. Aby zemědělci získali podporu v rámci Společné zemědělské politiky (SZP), musí dodržovat devítibodový soubor norem pro životní prostředí a klima známý jako ,,dobré zemědělské a environmentální podmínky" (DZES). Navrhovaná změna by umožnila zemědělcům odchýlit se od povinnosti vyčleňovat minimální podíl orné půdy na neproduktivní plochy nebo prvky, čímž by byli stále oprávněni k základní přímé platbě v rámci SZP.

Další klíčovou změnou by bylo umožnění zemědělcům pěstovat plodiny a meziplodiny vážící dusík na určité části své orné půdy, místo ponechání půdy ladem. Tato praxe přináší environmentální přínosy pro zdraví půdy, podporuje biologickou rozmanitost a snižuje vyplavování živin. Návrh Komise klade důraz na vyváženost mezi pomocí zemědělcům v krizových situacích a ochranou biologické rozmanitosti a kvality půdy. Členské státy budou hlasovat o opatření v nadcházejících dnech, s předpokládanou platností od 1. ledna 2024, a zemědělci budou informováni o možnosti využít této odchylky na vnitrostátní úrovni.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů