Pátek, 1. března 2024

Skupina L'Oréal Groupe získala od CDP hodnocení AAA osmý rok po sobě

Skupina L'Oréal Groupe získala od CDP hodnocení AAA osmý rok po sobě

Již osmým rokem v řadě se L'Oréal Groupe připojuje na seznam s nejvyšším hodnocením "AAA" globální ekologické neziskové organizace CDP; a patří mezi společnosti, které jsou lídry v oblasti firemní transparentnosti a environmentální výkonnosti, za boj se změnou klimatu, ochranu lesů a zabezpečení vodních zdrojů.

L'Oréal je jednou z pouhých 10 společností, které v roce 2023 dosáhly trojího "A" - z více než 21.000 společností, které získaly skóre - a je jedinou společností, která získala hodnocení "A" ve všech třech environmentálních tématech hodnocených CDP po dobu osmi po sobě jdoucích let.

Každoroční proces zveřejňování informací o životním prostředí a hodnocení organizace CDP je široce uznáván jako zlatý standard firemní environmentální transparentnosti.

Organizace CDP má největší environmentální databázi na světě a skóre CDP se široce používá k řízení investic a rozhodování o zakázkách směrem k uhlíkové neutralitě, udržitelné a odolné ekonomice, a to plně v souladu s Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). V roce 2023 více než 740 finančních institucí s aktivy v hodnotě přes 136 bilionů USD požádalo společnosti, aby prostřednictvím platformy CDP zveřejnily údaje o dopadech, rizicích a příležitostech na životní prostředí. Rekordních 23.000 firem odpovědělo.

Nicolas Hieronimus, CEO L'Oréal Groupe, uvedl: "Pro společnost L'Oréal je velkou ctí a zároveň zdrojem nesmírné hrdosti, že si osmý rok po sobě udržela hodnocení 'A' ve všech třech kategoriích. Tento úspěch vnímám jako povzbuzení k tomu, abychom vytrvali v úsilí, které jsme zahájili jako světový lídr v oblasti krásy, když jsme učinili klíčové rozhodnutí hluboce transformovat naše podnikání v souladu s tím, co vyžaduje nejnovější klimatická věda. Tato transformace je založena na ambiciózních cílech pro rok 2030. Významných milníků již bylo dosaženo díky obětavosti všech týmů L'Oréal pod vizionářským vedením Alexandry PALT, naší Chief CSR Officer, a úzké spolupráci s celým naším ekosystémem. S ohledem na rozsah sociálních a environmentálních výzev, které před námi stojí, je jedinou schůdnou reakcí ta kolektivní a my jsme odhodláni aktivně přispívat k tomuto společnému úsilí."

Toto uznání zdůrazňuje udržitelnou transformaci skupiny L'Oréal Groupe a její ambiciózní cíle pro rok 2030 v rámci programu udržitelnosti L'Oréal for the Future. Tento program je postaven na třech pilířích: transformace sebe samých, posílení svého obchodního ekosystému a přispění k řešení globálních výzev v rámci konkrétních závazků v boji proti změně klimatu, udržitelném hospodaření s vodou, respektování biologické rozmanitosti a zachování přírodních zdrojů.

CDP používá k hodnocení těchto společností podrobnou a nezávislou metodologii, která přiděluje skóre A až D - na základě komplexnosti zveřejnění, povědomí a řízení environmentálních rizik a demonstrací osvědčených postupů spojených s environmentálním leadershipem, jako je nastavení ambiciózních a smysluplných cílů. Ty, které nesdělují nebo neposkytují dostatečné informace, jsou ohodnoceny F.

Sherry Madera, CEO organizace CDP, řekla: ,,Blahopřejeme všem společnostem na seznamu A CDP a těm společnostem, které v roce 2023 zahájily nebo urychlily svou cestu k environmentální transparentnosti - v loňském roce jsme zaznamenali 24% nárůst zveřejněných informací a této trajektorii je třeba tleskat. Jedině položením základů transparentnosti mohou společnosti ukázat, že to myslí vážně s důležitou rolí, kterou hrají v uhlíkové neutralitě budoucnosti a pozitivním vlivu na přírodu."

Úplný seznam společností, které se letos dostaly na seznam A CDP, je k dispozici zde:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Více infomací na: https://www.loreal.com/en/mediaroom

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů