Pátek, 19. dubna 2024

České firmy brzy získají nástroj pro hodnocení své cirkularity. Speciální metodiku připravuje CIRA Advisory s BIC Brno

České firmy brzy získají nástroj pro hodnocení své cirkularity. Speciální metodiku připravuje CIRA Advisory s BIC Brno

Již brzy získají české firmy možnost kvantifikovat míru cirkularity ve svém podniku. Hodnocení míry cirkularity je v Česku novinkou, která ale může přispět k lepšímu nakládání se zdroji a efektivnějšímu využití surovin napříč ekonomikou. Firmy, které certifikovaným auditem Ministerstva průmyslu a obchodu projdou, budou moci využívat data z auditu do svých ESG reportů či je dále poskytovat svým obchodním partnerům. Výzkumné práce na přípravě metodiky budou probíhat po celý rok 2024 a na její tvorbě se bude podílet 11 expertů na cirkulární ekonomiku z 8 organizací, to vše pod koordinací poradenské společnosti CIRA Advisory. Finální metodika cirkulárního auditu bude zveřejněna začátkem roku 2025.

"Cirkulární ekonomika je konkrétním nástrojem, který firmám pomůže naplnit cíle ze strategií udržitelnosti - jejím principem je co nejefektivnější nakládání se zdroji, což vede ke snížení nákladů a negativních dopadů na životní prostředí. Mnoho firem ale pojem cirkulární ekonomika nezná, a proto ani neznají možnosti, které jim cirkularita otevírá. Certifikovaný audit od Ministerstva průmyslu a obchodu jim k tomu zajisté dopomůže," říká o přínosech auditu Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory a hlavní řešitelka projektu.
Cirkulární audit nebude pro firmy povinný. Jde o dobrovolnou aktivitu, kterou mohou firmy využít pro svůj další rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti, nebo pro poskytování nezávisle ověřených dat v rámci hodnotového řetězce. "V rámci projektu připravujeme dvě metodiky - jedna bude sloužit pro firmy a jejich účely, druhá metodika potom pomůže veřejným institucím, které vypisují dotační příležitosti, aby je realizovaly na základě toho, co firmy aktuálně opravdu potřebují," dodává Petr Majer z inovačního centra BIC Brno, hlavní analytik projektu.
Cirkulární audit má největší přínos pro malé a střední výrobní podniky, které pracují s materiály. Tyto podniky mají největší potenciál najít ve svém provozu úspory díky cirkularitě. Audit je ale vhodný také pro další sektory, stejně jako pro velké firmy. "Je pro nás důležité, aby audit pojal moderní definici cirkulární ekonomiky - nejde zde pouze o odpadové hospodářství, ale také o ekodesign, inovativnost, efektivní nakládání s materiály a mnoho dalšího.
Výstup z auditu bude takový návod pro zaměstnance firmy, kteří se zabývají provozem nebo pro externí poradenské agentury, které budou firmám pomáhat s vytvořením auditu," říká Laura Mitroliosová.
Na tvorbě metodiky se kromě CIRA Advisory a BIC Brno podílejí také přední experti s mnohaletými zkušenostmi na cirkulární ekonomiku a udržitelnost v Česku a na Slovensku. Pro první zájemce bude audit k dispozici v průběhu prvního kvartálu roku 2025. ,,Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje cirkulární audit firmám finančně podpořit z prostředků Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého jsou podporovány realizace konkrétních cirkulárních opatření. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků", říká Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů