Pondělí, 22. dubna 2024

Při kontrolách dodržování zákazu používání olověných broků v mokřadech neshledala ČIŽP žádná pochybení

Při kontrolách dodržování zákazu používání olověných broků v mokřadech neshledala ČIŽP žádná pochybení

ČIŽP provedla na celém území ČR několik kontrol z vlastní iniciativy nebo na základě podnětů ze strany veřejnosti.

Šetření proběhla zejména u organizátorů lovů ptactva a dále na pozemcích střelnic, které se nacházejí v blízkosti mokřadů. Organizátoři lovů, stejně jako vlastníci střelnic, museli při kontrolách prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby poučili účastníky o nově platném omezení při používání olověných broků jakožto střeliva. V opačném případě by se jednotlivá pochybení fyzických osob přičítala k újmě osob právnických. Za porušení předpisu by pak hrozila pokuta až do výše 5 milionů korun.

Důvodem omezení používání olověných broků v mokřadech byly zejména široce rozšířené otravy vodního ptactva. Ptáci olověné broky v sedimentech vyzobávají v domnění, že se jedná o štěrkové kamínky, které jim pomáhají trávit potravu. Nový požadavek evropského nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. REACH) začal platit 15. února 2023. Konkrétní přehled mokřadů, kterých se omezení týká, lze dohledat na mapě, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Používání olova, těžkého toxického kovu, je vzhledem k jeho negativním dopadům na zdraví člověka i životní prostředí v Evropské unii stále více omezováno.

Mokřady jsou považovány za jedny z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů, slouží jako domov široké škále rostlinných a živočišných druhů. Poskytují nám nepostradatelnou ekosystémovou službu: od čištění vody a udržování biodiverzity až po regulaci klimatu. Jedná se o území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí. Může jít o pramen toku, mrtvé rameno toku, tůň, rašeliniště, rybník nebo i např. lom. Mokřady z krajiny v důsledku lidské činnosti postupně mizí, proto by se jejich ochraně měla věnovat zvýšená pozornost. Více o mokřadech se dozvíte na stránkách AOPK.

http://www.cizp.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů