Úterý, 16. dubna 2024

Projekt, který dává nový život starým knihám, úspěšně pokračuje

Projekt, který dává nový život starým knihám, úspěšně pokračuje

Myšlenka na záchranu knih opětovným použitím vznikla na začátku roku 2018 na třídicí lince ASMJ Jihlava na Hruškových dvorech.

Ročně jí projde 7 500 tun papíru, ve kterém se nachází stále více knih ve velmi dobrém stavu. Tyto knihy spolu s nevyužívanými knihami od studentů Gymnázia Jihlava rozšířily nabídku knižních titulů v domovech pro seniory, které zřizuje Kraj Vysočina a v knihobudkách, které jsou dostupné pro veřejnost. V Jihlavě například v ZOO, Vodním ráji nebo v Nemocnici Jihlava. Po přečtení si je zapůjčí další čtenáři, a tak je zajištěno jejich opětovné využití.

V roce 2020 se do projektu zapojily tři střední technické školy, zřizované Krajem Vysočina, aby jejich studenti pod odborným dohledem mistrů zhotovili další knihobudky, které jsou od dubna 2020 umístěné pro využití široké veřejnosti v Nemocnici Jihlava, v Pelhřimově a ve Světlé nad Sázavou. Na podporu předcházení vzniku odpadů byly k výrobě knihobudek zakomponovány i opětovně použité materiály, například dřevěné palety. ,,Jsme rádi, že se do projektu Nový život starým knihám zapojí i úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci společenské odpovědnosti kraje a podpoří předcházení vzniku papírového odpadu prostřednictvím prodloužení životního cyklu knih jejich sdílením," uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

TIP: Přes 1 000 míst, kde lze odevzdat nechtěné knihy (a také knihobudky, kde si je naopak můžete vzít) najdete v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

Aktivní účast obyvatel na předcházení vzniku odpadů přispívá k plnění cílů aktualizovaného Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 s výhledem do roku 2035 i legislativy v oblasti omezování skládkování.

Kontaktní osoba: Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů