Pondělí, 22. dubna 2024

Poziční zpráva o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za rok 2023

Poziční zpráva o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za rok 2023

Vláda na svém zasedání 13. března 2024 projednala ,,Poziční zprávu o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky za rok 2023", která navazuje na usnesení vlády k přijetí ,,Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027" č. 354 ze dne 17. května 2023 (dále Koncepce).

Úkolem citovaného usnesení vlády je každoročně předkládat informaci o plnění Koncepce pro informaci vládě v termínu do konce února. Přípravu a zpracování podkladů z jednotlivých gesčních resortů (Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra - Hasičského záchranného sboru) koordinovala Mezirezortní komise VODA-SUCHO, založená dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí v roce 2014.

Koncepce informuje o jednotlivých 35 opatřeních, popisuje pokroky v jejich zavádění do praxe a doplňuje údaje o finančních podporách. Loni se celkem vynaložilo 26,8 mld. Kč, z toho na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) 20,4 mld., opatření Ministerstva životního prostředí 4,9 mld. a na opatření Ministerstva průmyslu a obchodu 1,5 mld. Podíl zdrojů z EU byl 69 %
a státní rozpočet 17 %. Výrazně se s vlastními zdroji zapojili i investoři, jako například obce.

Součástí Poziční zprávy je rovněž stručná charakteristika hydrologické situace v r. 2023, z níž je zřejmé, že rok 2023 byl nejteplejší v historii Evropy, ale u nás se nevyskytly extrémní dopady této skutečnosti. Srážkový úhrn byl nepatrně nad úrovní dlouhodobého průměru. V letních měsících se projevily výrazné poklesy hladiny podzemních vod, nezpůsobily však, oproti situaci v letech 2014-2021, problémy v zásobování pitnou vodou. Rovněž průtoky ve vodních tocích v letních měsících poklesly pod úroveň dlouhodobých průměrů v mnoha lokalitách. S ohledem na dostatečné naplnění přehradních nádrží nebylo nutné přikročit k omezování odběrů vody.

V Koncepci na období 2023-2027 jsou k hodnocení pokroku nově zavedeny indikátory k dosahování strategických cílů. Tyto indikátory budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě po ukončení pětiletého řešení v r. 2027 a v předložené ,,Poziční zprávě" za první rok je pro 14 strategických cílů uveden současný stav (jako ,,baseline"), aby bylo možné na závěr pětiletého plnění vyhodnotit, k jakému posunu došlo.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů