Pondělí, 22. dubna 2024

Světový den vody: Lesy ČR letos dokončí 180 vodohospodářských projektů

Světový den vody: Lesy ČR letos dokončí 180 vodohospodářských projektů

Světový den vody si 22. března připomínají Lesy České republiky. Kromě porostů totiž v celé zemi spravují i potoky a malé vodní nádrže, mokřady, tůně a rašeliniště. Ty jsou v krajině důležitým zdrojem vody. Proto do jejich výstavby, údržby a obnovy podnik vkládá prostředky. V rámci programu Vracíme vodu lesu loni dokončil 185 projektů za 300 milionů korun, letos plánuje 180 staveb za 350 milionů korun.

,,Díky stovkám našich opatření se voda pozvolna vsakuje do půdy. Krajina tak lépe odolává suchu a přizpůsobuje se změně klimatu," řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

Vodohospodáři vrací do přírodních meandrů kdysi nevhodně napřímená koryta toků, obnovují nefunkční nebo už zaniklé lesní nádrže, hloubí tůně a mokřady, využívají přírodní terénní deprese, ale dělají i protipovodňová opatření. Stavby podnik financuje z vlastních zdrojů i z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a evropských fondů.

Příkladem dobré praxe je loňská rekonstrukce dvou vodních nádrží Žabinka a Na Křemenci u Nechanic na Královéhradecku za 6,4 miliony korun. ,,Nejdříve jsme odtěžili sediment ze zátopy, poté jsme obnovili hráz a postavili manipulační objekty, tedy požerák a bezpečnostní přeliv. U obou nádrží jsme zachovali litorální pás jako biotop mnoha vodomilných živočichů," uvedl Zbyněk Morkus, vedoucí správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR a dodal: ,,Během stavby jsme postupovali opatrně. Nádrž Na Křemenci je v evropsky významné lokalitě Nechanice-Lodín a v místě hnízdí jeřáb popelavý". Obě nádrže jsou dnes napuštěné a plní svůj účel. Celkem pojmou až jedenáct tisíc metrů krychlových vody. Ta zlepšuje klima v okolních lesích a nádrže poskytují útočiště rostlinám a živočichům. Vodní plocha Na Křemenci se navíc stává častým výletním cílem, nedaleko totiž vede cyklostezka.

http://lesycr.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů