Čtvrtek, 30. května 2024

Význam třídění kuchyňského odpadu

Význam třídění kuchyňského odpadu

Každodenní příprava jídel v našich domácnostech vede k vytvoření různých druhů organického odpadu, jako jsou zbytky jídel, odřezky z ovoce a zeleniny, tuky a další biologicky rozložitelné materiály. Zatímco například tuky jsme se již naučili třídit do speciálních nádob a odevzdávat na sběrných místech, ve tříděný zbývajícího kuchyňského odpadu stále pokulháváme.

V Česku vyhodí každý obyvatel zhruba 100 kg potravinového odpadu ročně, což představuje 0,27 kg kuchyňského odpadu denně. Jedná se o velmi velké množství odpadu, které končí jako směsný odpad na skládce. Nejvíce vyhazujeme chléb, pečivo, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, nerozbalené potraviny a zbytky uvařené stravy.
Tento odpad v kontejnerech má velmi specifický hnilobný a nepříjemný zápach. Na skládce vytváří nejvíce skleníkových plynů, jako jsou směsi metanu, oxidů dusíku a sirovodíku. Kuchyňský odpad je současně důležitým zdrojem minerálů a ve formě kompostu má nenahraditelný význam pro naše zemědělství a pro obnovu a udržitelnost celého ekosystému, včetně udržování vody v zemi. Odklon kuchyňského odpadu ze skládek má proto velký význam pro naše životní prostředí. Cesta k efektivnímu sběru takového odpadu je ale často náročná a nákladná.
Svoz kuchyňského odpadu z domácností
Existuje více způsobů, jak třídit a přepravovat tento odpad. Jednou z osvědčených metod, která se již používá například ve Velké Británii či v Itálii, je skladovat kuchyňský odpad v menších kontejnerech o objemu 20-40 l, které jsou umístěny na ulici u domů. Tyto menší nádoby jsou následně vysypávané v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech. Venkovní kontejnery na zbytky z kuchyně musí mít vysoce kvalitní design, zejména uzamykatelné a dobře přiléhavé víko, které zajišťuje bezpečné skladování odpadu. Víko, které zabraňuje úniku obsahu a nepřitahuje škůdce (hmyz, ptáci, hlodavci apod.).
Ke sběru zbytků z kuchyně mohou posloužit také speciální kompostovatelné sáčky, které jsou v dostání o velikostech od 8 l až do 240 l. Tyto sáčky jsou vyrobeny z biologicky rozložitelného materiálu a díky svým vlastnostem zároveň dochází k odpařování vlhkosti, čímž takto vytříděný odpad vysychá, zmenšuje svůj objem a současně tak omezuje i případné nepříjemné pachy. Sáčky vytváří účinnou bariéru pro šíření bakterií, plísní a virů a zajišťují lepší hygienické podmínky pro svoz kuchyňského odpadu. Kompostovatelné sáčky se nejčastěji používají v kombinaci se speciálními odvětrávanými nádobami.
Obrázek 1: Koš na kuchyňský odpad MINIMAX 10 l s filtrem
Úvodní obrázek: Odvětrávaný koš MaxAir 7 l s kompostovatelnými sáčky

Takto vytříděný a nasbíraný biologický odpad je možné zpracovávat například v bioplynových stanicích, kde se přemění na energii a teplo a jeho výsledkem je zemědělsky využitelné hnojivo. Pro zajímavost: přeměnou jedné tuny kuchyňského odpadu v bioplynové stanici se vyrobí energie, která by vystačila jedné domácnosti na celý měsíc.
Další možností sběru kuchyňského odpadu z rodinných domů je svoz spolu s dalším organickým odpadem ze zahrad (známé jsou hnědé kontejnery pro sběr BIO). Výhodou tohoto systému pro mnohá města a obce je, že již dříve tyto typy kontejnerů zakoupili. V tomto případě by se mělo zvážit, zda je velikost kontejnerů vhodná pro dodatečné množství odpadu a jak se s ním bude zacházet. Nevýhodou tohoto systému je potřeba tzv. hygienizace odpadu z kuchyně i odpadu ze zahrad, což přináší vyšší náklady na zpracování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad.
Kompostování zbytků z kuchyně
Biologicky rozložitelný odpad a zbytky z kuchyně je možné kompostovat také přímo v domácnostech. Existuji tzv. domácí kompostéry pro zpracování zbytků potravin přímo v kuchyni, na balkóně či zahradě.
Jedním ze způsobů je tzv. metoda kompostování Bokashi, díky které můžeme zpracovávat organické zbytky. Na rozdíl od běžného kompostování, metoda Bokashi funguje na principu anaerobní fermentace, kdy se do bioodpadu přisypává speciální směs napomáhající rozkladu. Touto metodou lze zpracovat potravinový odpad včetně masa, ryb, mléčných výrobků a vařeného jídla a proměnit jej v kompost bohatý na živiny. Pro Bokashi metodu je zapotřebí kompostovací směs a Bokashi nádoba, označována také jako Bokashi kompostér.
Další metody pro efektivní kompostování kuchyňského odpadu nabízí Vermikompostér (domácí kompostér, u něhož k rozkladu napomáhají speciální žížaly) nebo venkovní kompostér Green Cone, který můžete umístit na zahradu. Do takového speciálního kompostéru, který je zabezpečený proti přístupu živočichů, je na rozdíl od klasických zahradních kompostérů možné ukládat i zbytky potravin.
Obrázek 3: Domácí kompostér Bokashi


Obrázek 4: Zahradní kompostér Green Cone na zbytky z kuchyně
Nádoby nejrůznějších velikostí nebo kompostovatelné sáčky na třídění kuchyňského odpadu, stejně jako širokou nabídku domácích a zahradní kompostérů či nálevky na použitý olej z kuchyně nabízí ve svém e-shopu také společnost ELKOPLAST.
,,V naší nabídce máme jak malé koše na třídění kuchyňského odpadu, tak i velké speciálně upravené nádoby tzv. FATBOXXY pro uchování zbytků jídel. Oblíbené jsou kompostovatelné sáčky nebo koše s filtry, které zamezují šíření pachů. Zákaznici si u nás také rádi objednávají domácí kompostéry Bokashi či speciální směsi na urychlení kompostování," uvádí Michaela Lizancová, manažerka e-shopu firmy ELKOPLAST a dodává: ,,Samozřejmě se na nás mohou obrátit nejen domácnosti, ale i města a obce. Rádi jim poskytneme odbornou konzultaci a pomůžeme najít ideální řešení pro jejich potřeby."
Jak již bylo řečeno, kompostování organického kuchyňského odpadu má zkrátka mnoho výhod. Pomáhá snížit množství odpadu, které končí na skládkách, a produkuje udržitelný zdroj živin pro rostliny. Kompostování také může snížit potřebu chemických hnojiv a pesticidů a pomáhá udržovat půdní strukturu a vlhkost.

Existuje řada způsobů, jak vytřídit kuchyňský odpad a oddělit jej od klasického směsného odpadu. Třídění organického kuchyňského odpadu a jeho kompostování je jednoduchým způsobem, jak mohou domácnosti přispět k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Tyto na první pohled malé kroky, jako je oddělování organického odpadu či jeho kompostování v domácnosti, mohou mít velký pozitivní vliv na životní prostředí i klimatické změny. Také proto můžeme očekávat, že toto téma získá v budoucnu stále větší význam v oblasti nakládání s odpady.


Obrázek 5:Nádoba na kuchyňský odpad či použitý olej FATBOXX


Obrázek 6: Nálevka na použitý olej ELKOPLAST
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů