Neděle, 19. května 2024

Proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje zaměřený na téma evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESG reporting)

Proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje zaměřený na téma evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESG reporting)

19. března 2024 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Českou zemědělskou univerzitou a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj expertní mezinárodní konferenci zaměřenou na tzv. ESG reporting. Ten vyplývá ze směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti ze strany podniků (CSRD) a příslušných reportovacích standardů. Akce se konala v prostorách auly České zemědělské univerzity Na místě bylo přítomno přes 100 zástupců z řad podnikových expertů na ESG reporting, konzultačních společností a státní správy, on-line konferenci sledovalo 70 účastníků.

,,ESG reporting je naprosto zásadní pro budoucnost české ekonomiky a naši konkurenceschopnost, oceňuji firmy, které se na zavedení reportingových povinností zodpovědně připravují a myslí na udržitelnost," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík ve své úvodní zdravici.

Ministerstvo životního prostředí se problematikou environmentálního účetnictví zabývá již od roku 2000. Účetnictví udržitelného rozvoje (ESG reporting) je další etapou vývoje environmentálního účetnictví a rozšiřuje předmět zájmu i na sociální aspekty podnikání a jejich ekonomické souvislosti.

V ranním bloku přednášek XIX. ročníku konference ,,Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje", který navázal na řadu předchozích akcí zaměřených na koncept udržitelnosti, se účastníci seznámili se směrnicí CSRD z pohledu Evropské komise i Ministerstva financí. Směrnice CSRD vyžaduje, aby velké podniky a na burze kótované malé a střední podniky, stejně jako mateřské podniky velkých skupin zahrnovaly do své výroční zprávy informace o dopadech podniku na otázky udržitelnosti včetně toho, jak ovlivňují vývoj podniku, jeho výkonnost a postavení. Tyto informace je zapotřebí ve zprávách uvádět v souladu s evropskými standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Kontext tvorby těchto standardů představil člen Sustainability Reporting boardu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Zástupce ČHMÚ dále představil koncept připravovaného metodického a datového portálu pro klimatickém prověřování investic. Polední přednáškový blok se zaměřil na prezentaci vodítek EFRAG pro zásadní metodické principy reportingu, dále byl prezentován vhled do souvislostí mezi ESG reportingem a environmentálním managementem ve firmách ze strany členky EFRAG a rakouské Agentury pro životní prostředí. O své zkušenosti s ESG reportingem se podělila společnost Vodafone a s reportingem dle taxonomie společnost ČEZ. Prezentační blok uzavřela svou prezentací předsedkyně Komise pro udržitelné finance České bankovní asociace.

V odpolední části se účastníci konference zúčastnili jednoho z 9 paralelních workshopů dle tematických standardů, kde pod vedením odborných facilitátorů a facilitátorek diskutovali příslušný standard tak, aby se zjistily datové a metodické nedostatky, vazby na stávající legislativní povinnosti, využitelnost existujících zavedených standardů a dopady na řízení podniků.

Z proběhlých workshopů vyplynula poptávka po ucelených a více centralizovaných datových podkladech ze strany veřejné správy, datech za životní prostředí ve vazbě na ESG reporting a další nástroje politiky financování udržitelnosti. Účastníci včetně jejich domovských organizací jsou zvyklí využívat dalších konkrétních ISO standardů a počítají s jejich možnou využitelností při plnění nových reportingových povinností. Pro zajištění funkčnosti ESG reportingu v praxi bude zapotřebí objasnit nutnou úroveň detailu i množství termínů, které se objevují v původním znění ESRS a nemají jasně daný ekvivalent dle českého právního řádu. Účastníci konference kvitovali aktivity státní správy vedoucí k vývoji aplikace pro klimatické prověřování investic.

http://www.mzp.cz

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů