Neděle, 19. května 2024

Rada EU přijla nařízení Euro 7

Rada EU přijla nařízení Euro 7

Rada 11. 4. přijala nařízení Euro 7, což je poslední krok v rozhodovacím procesu. Toto nařízení se vztahuje na osobní automobily, dodávky a těžká nákladní vozidla a jeho cílem je snížit emise látek znečišťujících ovzduší z výfukových plynů a brzd a zároveň zavést přísnější požadavky na životnost. Stanovuje pravidla pro emise výfukových plynů, otěr pneumatik, emise brzdových částic a životnost baterií. Pro osobní a dodávkové automobily zachovává limity emisí výfukových plynů Euro 6, ale zavádí přísnější požadavky na pevné částice, zatímco pro těžká nákladní vozidla platí přísnější limity pro různé znečišťující látky včetně oxidu dusného. Nařízení rovněž zavádí přísnější limity pro emise pevných částic vznikajících při brzdění, přičemž specifické limity platí pro elektrická vozidla. Pravidla Euro 7 se budou vztahovat na emise osobních a dodávkových automobilů do tohoto data, zatímco další pravidla týkající se brzd, pneumatik a životnosti baterií budou platit i pro novější, ekologičtější vozidla po roce 2035.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů