Pátek, 24. května 2024

Evropský parlament posunul legislativu ohledně odpadních vod

Evropský parlament posunul legislativu ohledně odpadních vod

Evropský parlament schválil ve středu 10. dubna nová pravidla pro odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod s cílem chránit veřejné zdraví a životní prostředí. Do roku 2035 budou všechny městské odpadní vody muset procházet sekundárním čištěním a do roku 2039 bude ve větších čistírnách odpadních vod povinné terciární čištění. Do roku 2045 bude vyžadováno také další čištění za účelem odstranění mikropolutantů. Právní předpisy zahrnují přísné monitorování různých znečišťujících látek a zavádějí rozšířenou odpovědnost výrobců léčiv a kosmetických přípravků za úhradu nákladů na čištění. Země EU budou podporovány v podpoře opětovného využívání vyčištěné odpadní vody, zejména v oblastech s nedostatkem vody. Zpravodaj zdůraznil význam těchto pravidel pro zlepšení hospodaření s vodou a standardů čištění, zejména při řešení problému mikropolutantů. Dohoda čeká na formální schválení Radou, než vstoupí v platnost. Tato pravidla jsou v souladu s cíli EU v oblasti klimatu, oběhového hospodářství a snižování znečištění.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů