Pondělí, 17. června 2024

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 3. díl

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 3. díl

Pokračování předchozích dílů...

Druhý den konference byl v moderační režii Petry Kaldové, která se ujala slova po krátkém uvítání pořadatele doc. Škopána.

Jako první řečník vystoupil Ing. Libor Krček ze společnosti MAGOTTEAUX, který se věnoval tématu využití VSI drtičů v recyklaci. Činnost společnosti MAGOTTEAUX je zejména v cementárenství, štěrkoven a kamenolomů, všude tam se mohou uplatnit drtiče, které mohou mít různý tvar, počet odrazových desek. ,,Dynamické drcení způsobuje vysoké náklady, my jsme vyvinu řadu keramických kompozitních materiálů, které jsou zalité v nástrojích samotných, což významně prodlužuje životnost", uvedl Ing. Krček. V ČR a na Slovensku je v provozu přibližně 25 strojů.
Druhého výstupu se zhostil Aleš Čekal, Weir Minerals Czech & Slovak, s.r.o., který prezentoval zajímavý příklad z firemní praxe - recyklace korundového písku ve spolupráci s firmou Dormer Pramet. Bylo navrženo individualizované řešení čerpadla, hydrocyklonu. Výsledkem je návrat korundového písku zpět do oběhu s významnou úsporou finančních prostředků.
Ing. George Karraa z firmy LAVARIS s.r.o. přinesl téma zvyšování homogenity zpracování stavebního a demoličního odpadu. K zajímavostem patří vývoj velkoformátového 3D tisku z odpadu, který ve spolupráci s univerzitami dále rozvíjí. Byl též prezentován projekt recyklace minerální tepelné izolace kupříkladu u firmy Panasonic Plzeň, kde bylo třeba materiál slisovat pro efektivní přepravu a manipulaci. Výsledným produktem je tzv. foukaná izolace. Ing. Karraa se důsledně věnoval též dalším projektům, které ve spolupráci s ČVUT Praha aktuálně probíhají a již získaly řadu ocenění třeba v podobě přeměny odpadu na zdroje.
Velmi graficky interaktivní prezentaci měl Dan Bureš z firmy Keestrack drtiče+třídiče s.r.o., který na příkladech ukázal vlastnosti, možnosti, výhody strojů Keestrack v recyklační praxi. Výroba profesionálních strojů probíhá z velké části též v České republice nedaleko Olomouce s tradicí 22 let. Zajímavostí šternberského provozu je komplexní výroba od A do Z mobilních drtičů a třídičů počínaje návrhu strojů, přes výrobu, lakování, kompletaci až po přípravu k přepravě k zákazníkovi.
Doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. z Technické univerzity v Ostravě se zhostil tématu úpravy a využití solárních panelů po ukončení jejich životního cyklu. 67 % z fotovoltaického panelu tvoří sklo. Probíhal výzkum využití skleněného recyklátu, bylo navrženo 5 experimentálních receptur cementového kompozitu se 100 % náhradou přírodního kameniva. Prezentovány byly jednotlivé výsledné parametry od pevnosti, biokoroze aj. ,,Skleněná zrna jsou velmi dobře zakomponovaná v cementové matrici a nedochází k jejich vytrhávání ze struktury, " zakončil svou prezentaci doc. Dvorský.
Na fotovoltaické téma navázal v nadcházejícím bloku pan doc. Stehlík z VUT Brno v podobě - možností zpracování odpadu z recyklace fotovoltaických panelů jako složky kompozitů využitelných ve stavební výrobě. Jedná se o aktuální téma, na které navazují též zpřísňující se požadavky směrnic EU, které uvádí kvóty pro recyklace solárních panelů. ,,Recyklace jednoho panelu vyjde v současnosti na 4-10 Kč/panel," uvedl doc. Stehlík. Tato skutečnost není nikterak zajímavá a výhodná pro recyklační provozy. Pan docent hovořil o plánu výzkumu v této oblasti, na kterém pracuje se společností BAMBAS Elektroodpady, dodávající frakce skleněného recyklátu z fotovoltaických článků.

Autor: Lukáš Žaludek
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů