Sobota, 15. června 2024

Hlavní aktéři chtějí pokračovat v efektivním rozvoji obecních systémů separace. Pomoci může moderní třídění obalů s QR kódy

Hlavní aktéři chtějí pokračovat v efektivním rozvoji obecních systémů separace. Pomoci může moderní třídění obalů s QR kódy

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace českého tradičního obchodu a další subjekty chtějí efektivní třídění všech obalů tak, aby i nadále byla zajištěna jejich vysoká míra recyklace. K dosažení nejvyšších evropských cílů sběru na hodnoty 90 % mohou v případě potřeby pomoci moderní metody třídění a doplňkové motivace s využitím QR kódů.

K tomuto tématu proběhl dne 25.4. seminář v Poslanecké sněmovně se širokou záštitou poslanců a s účastí zahraničních hostů, kteří mají zkušenosti z pilotních projektů tohoto typu například v Rakousku (DigiCycle), Belgii, apod. Uvedené orgranizace rovněž v posledních dnech vyzvaly Ministerstvo životního prostředí ke stažení novely, která navrhuje zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek a vracení obalů prostřednictvím drahých automatů v obchodech s potravinami (Stažení a přepracování návrhu na povinné zálohování PET lahví požaduje dvanáct připomínkových míst včetně Sdružení místních samospráv ČR). Hospodářská komora komentovala způsob navrhovaný resortem za zastaralý, z minulého stolení s tím, že v České republice bychom měli zavést systém hodný 21. stolení, který bude umět efektivně řešit i ostatní druhy odpadů a nebude zbytečně zatěžovat firmy, ani občany.

Jak se v ČR třídí a recyklují obaly?

Lidé v České republice se mohou dlouhodobě pochlubit výbornými výsledky v třídění a využití obalových odpadů. Při srovnání s dalšími evropskými státy patříme již řadu let k evropské špičce. Nároky na třídění se ale dále zvyšují. Češi již nyní dokáží, podle dat autorizované obalové společnosti Ekokom za rok 2022 (1), vyřídit a využít celých 81 % obalů uvedených na trh. Umíme nejen třídit, ale také obaly využívat. Nejvyšší míry recyklace (91 %) se podařilo dosáhnout u papírových obalů a lepenky, u skleněných obalů (85 %) a u železných obalů (85 %). Velmi dobrou zprávou je, že u plastových obalů se míra materiálové recyklace v posledních letech také postupně zvýšila z předchozích 43 % na 46 %. V recyklaci plastů jsme podle Eurostatu na sedmém nejlepším místě v celé EU.

Pro vysoké úrovně sběru je třeba vyžadovat ekonomicky efektivní řešení

Aktuálně existují obaly, u kterých připravovaná evropská legislativa požaduje k roku 2029 třídění a sběr v míře dokonce 90 %. Jedná se o plastové a kovové nápojové obaly. Některé státy, které nemají tak dobře fungující systém třídění, se u těchto komodit vydaly cestou zavedení zálohového systému. Klasický zálohový systém má své výhody a nevýhody. Na jedné straně poskytuje vysokou míru sběru pár vybraných komodit, ale za násobně vyšší náklady, než klasický komplexní separační systém. Pro srovnání lze uvést, že podobné výsledky sběru PET lahví, jako Slovenský zálohový systém, dodává dlouhodobě systém třídění v Česku (sesbírá 8 PET lahví z 10). Ale náklady Slovenského systému na jednu PET lahev, jsou cca 7 krát vyšší, než v ČR. Ve finále tyto náklady nezaplatí nikdo jiný, než občan v obchodě a v platbách za odpady v obci.

Chceme komfort pro občana

Navíc lidé musí odpady v zálohovém systému nosit zpět do obchodů s potravinami, což objektivně není nejlepší a nejmodernější řešení. A to jak z pohledu hygieny, tak z pohledu logistiky systému i komfortu občanů. Státy, které staré/klasické zálohování v obchodech nezavedly a zavést nechtějí (Francie, Belgie, Španělsko, Itálie), tuto cestu nepreferují s ohledem na její nevýhody. Argumentují logickou potřebou vysokého stupně třídění všech obalových materiálů, nejen dvou nejdražších a také potřebou komplexního oběhového hospodářství. Ne mnoha paralelních systémů pro jednotlivé komodity. Dobře pochopitelné je to u příkladu plechovek - klasický zálohovací automat umí obebrat jen plechovky od nápojů, ale vysoké třídění a vysokou recyklaci si jistě zaslouží i ostatní plechovky. Třeba ty od krmení pro naše mazlíčky nebo od konzervovaných potravin, či paštik, apod., kterých je v odpadu velké množství Tyto obaly klasické zálohové systémy bohužel řešit neumí, a to ani při násobných nákladech.

Belgie, která má podobně efektivní třídící systém jako Česká republika a již nyní prakticky plní cíle sběru pro plastové lahve, chce ve svém systému pokračovat a chce ho dále rozvíjet. Chce, aby systém byl co nejjednodušší pro lidi, aby byl levný a efektivní a hlavně, aby uměl na vysokou úroveň třídit všechny odpady, pro které to bude potřebné a přínosné. Proto v Belgii reálně uvažují nad doplňkovou motivací pro občany cestou tzv. třídění s využitím QR kódů. V takovém systému lidé stále třídí odpady do barevných popelnic, jak byli zvyklí, navíc však dostávají odměnu/vrácenou zálohu ve formě kreditů pro nákupy, nebo přímo peněz. Lidé nemusí nosit odpady zpět do obchodů, mohou je vracet dokonce doma do své popelnice. Stačí jen v aplikaci načíst QR kód obalu a dané sběrné nádoby a peníze jsou na účtu. Obchody samotné také umožňují v takovém systému vracení použitých obalů, ale jde to dělat venku, nikoli uvnitř v prodejně. Z hlediska hygieny i požární bezpečnosti je takové řešení mnohem lepší. V tomto moderním digitálním systému odpadá většina nevýhod, které nese zálohový systém z minulého století.

Chceme moderní řešení využitelné pro různé druhy odpadů

Výhodou moderního digitálního systému je jeho výrazně vyšší efektivita a nižší náklady, jak investiční, tak provozní. Pro obce je výhodou to, že komodity s pozitivní hodnotou, jako třeba PET lahve nebo nápojové plechovky, zůstávají stále v systému obce. To mimochodem ve svém prosincovém usnesení požaduje i Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny2. Obec z jejich hodnoty může i nadále snižovat náklady na ostatní komunální odpady a lidé pak mají nižší složenky za odpad a zároveň kvalitně třídí. ,,Podporujeme řešení, které splní legislativní cíle a zároveň bude komfortní pro občany a efektivní z hlediska ekonomiky a dopadů na obecní rozpočty. Zároveň chceme řešení, které bude použitelné pro další typy obalů či odpadů i do budoucna," komentuje postoj místopředseda Svazu měst a obcí, Pavel Drahovzal.

Výhoda digitálního řešení s QR kódy pro občana je jasná - odpady vrací do stejných popelnic jako nyní. Nemusí je doma shromažďovat nesešlápnuté a nemusí jezdit do obchodů do fronty k automatu. Kdo chce obaly vracet v obchodech, nebo nemá smart telefon, může využít jednoduchých čteček u obchodů, kde obaly zároveň odloží do barevné popelnice pod čtečkou. Jednoduchost řešení si mohli na semináři všichni vyzkoušet na připravených obalech, na aplikaci ve svém telefonu a na umístěné žluté popelnici s vylepeným QR kódem (Actum Digital).

Hlavní výhodou moderního digitálního řešení je jeho systémová využitelnost pro jakékoli další typy odpadů/obalů, které bude v budoucnu třeba třídit na vysokou úroveň. Digitální systém nepotřebuje další flotilu nákladních vozidel na paralelní svoz obalů z obchodů, nepotřebuje drahé automaty s vysokou spotřebou energie, ani nákladného správce provozu složitého logistického řetězce. ,,Vysoké cíle sběru mají být splněny k roku 2029. K jejich splnění postupně směřujeme i stávajícím systémem separace, je jen otázka, zda dostatečně rychle. Obce deklarují opatření pro splnění cílů. Pokud se v dalších letech ukáže, že stávající separační systém potřebuje doplňkovou formu motivace například ve formě třídění s QR kódy, je to moderní a efektivní systémové řešení, které může mít celospolečenský přínos," doplňuje Jan Mraček z Hospodářské komory.

Záznam a prezentace z celého semináře, je k dispozici pod tímto odkazem na webu Poslanecké sněmovny

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=20

Video, jak má fungovat moderní digitální systém třídění s QR kódy v Belgii

https://www.youtube.com/watch?v=Y80Gno0sZwU&feature=youtu.be

Komentář k akci ve sněmovně na síti Linked In - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7189235085353631745/

Zdroj informací:

1) Tisková zpráva Ekokom a.s. s výsledky třídění a recyklace obalů roku 2022 ze dne 30.5.2023

2) Usnesení Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny - https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=239761

3) Tisková zpráva Hospodáské komory ze dne 25.4.2024 - https://www.komora.cz/blog/tiskove-zpravy/podnikatele-a-obce-doporucuji-misto-vraceni-pet-lahvi-v-obchodech-vyuzit-a-dale-rozvijet-uz-vybudovanou-a-funkcni-sit-zlutych-popelnic/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů