Sobota, 15. června 2024

Komora uspořádala mezinárodní setkání partnerů projektu Greenpact

Komora uspořádala mezinárodní setkání partnerů projektu Greenpact

Ve dnech 18. - 19. 4.2024 proběhlo pod patronací Hospodářské komory mezinárodní setkání partnerů projektu Greenpact, jehož cílem je podpora cirkulární ekonomiky a udržitelnosti v oblasti cestovního ruchu. Ke společné diskuzi nad tématem projektových výstupů v praxi se sešlo více než 20 zástupců všech zapojených zemí, tj. z České republiky, Slovenska, Německa, Itálie a Chorvatska.

Cílem tohoto projektu je maximalizování hodnoty (využití) materiálních zdrojů, minimalizování emisí i skleníkových plynů, využívání zdrojů, odpadů a znečištění. Šetření primárních zdrojů snižuje množství produkovaného odpadu a vytváří tak přidanou ekonomickou hodnotu.

Výměna názorů a zkušeností, možnost sdílet osvědčené postupy z praxe a především propojení podnikatelské sféry s akademických prostředím se velmi osvědčila. Při dvoudenním projektovém setkání se projednávaly rovněž i další kroky, do kterých jsou zapojeni právě partneři z akademické sféry. Konkrétně se jedná o VŠTE České Budějovice, Media Stuttgart University, Vědeckotechnický park Univerzity v Rijece či Ekonomické univerzity v Bratislavě. Důraz byl kladen především na zapojení studentů a jejich startupů pro společné hledání efektivního řešení.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA České republiky je aktuálně jedním z partnerů mezinárodního konsorcia projektu GREENPACT, který spadá pod program Interreg CE a zaměřuje se především na cirkulární ekonomiku ve středoevropském regionu. HK ČR aktivně podporuje rozšíření spolupráce s podniky z oblasti hospitality, zejména s ubytovacími a restauračními zařízeními.

Projekt je realizován v letech 2023 - 2026.

Mezinárodní setkání partnerů projektu Greenpact bylo realizováno v rámci projektu Interreg CE Greenpact.

http://www.komora.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů