Pondělí, 17. června 2024

Projekt Energy Scouts CZ zahájil svůj první kurz

Projekt Energy Scouts CZ zahájil svůj první kurz

Stále více firem si uvědomuje nutnost a naléhavost změn v oblasti nakládání s energiemi, dalšími zdroji i samotné ochrany klimatu. Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhlo v sídle Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) slavnostní zahájení prvního kurzu v rámci nového projektu Energy Scouts CZ. Projekt se zaměřuje na teorii i praktické workshopy, které účastníky naučí, jak zvýšit energetickou efektivitu ve vlastních firmách. Tento projekt staví na zkušenosti z úspěšného mezinárodního projektu Young Energy Europe, který probíhal v ČR v letech 2018-2023, navazuje na něj, a dále ho rozšiřuje a aktualizuje.

ČNOPK organizuje komplexní kurz, který se zaměřuje na širokou škálu témat souvisejících s ochranou klimatu a udržitelným rozvojem. Zástupci firem se dozví o energetickém managementu, opatřeních pro efektivnější využívání zdrojů, cirkulární ekonomice, vodním hospodářství, mobilitě a obnovitelných zdrojích energie. Kurz vede 12 zkušených lektorů, kteří jsou etablovanými odborníky ve svých oborech.
,,V uplynulých šesti letech jsme měli možnost realizovat v České republice kurz Young Energy Europe, který podpořila Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI). Jeho absolventi navrhli 77 úsporných projektů, z nichž mnohé se podařilo zrealizovat, a přináší dnes firmám úspory energií i dalších zdrojů. Zájem účastníků o životní prostředí a hlavně konkrétní výsledky projektů nás tak přesvědčily, že jsme se rozhodli odstartovat nový, podobně zaměřený vzdělávací projekt a velmi si ceníme finanční podpory z fondu Next Generation EU, díky které je kurz finančně dostupnější," říká René Harun, zástupce výkonného člena představenstva ČNOPK.
V aktuálním prvním ročníku se sešlo 31 účastníků z 11 firem, kteří kromě nových znalostí pro vlastní praxi získají i užitečné tipy pro udržitelnější chování v soukromém životě. Součástí kurzu jsou také workshopy zaměřené na projektový management, ekonomické zhodnocení projektu nebo na tzv.
měkké dovednosti jako jsou komunikační a prezentační techniky. Účastníci vypracují reálný projekt - navrhnou úsporná opatření pro svou firmu.
Jiří Šlégl má na starosti správu technologií topení, chlazení a stlačeného vzduchu ve společnosti SUSPA ,,V mém absolventském projektu se zaměřím na úsporu energií v provozu nové lakovny. Tím, že jde o novou budovu a nemám srovnání se spotřebou z předchozího období, je pro mě ten projekt náročnější, ale věřím, že instalací fotovoltaických panelů a kogenerační jednotky dosáhneme výrazné úspory a snížíme zároveň i ekologickou zátěž", komentuje svou účast Jiří Šlégl.
,,Ráda bych v kurzu načerpala inspiraci pro možná řešení v našem vinařství. Tématům energetických úspor nejen budov se věnuji již delší dobu, zajímají mne také adaptační opatření v krajině a ve městě. Výzvou je pro nás energetická náročnost výroby, mobilita a adaptace na změny klimatu, proto se těším na sdílení zkušeností ostatních účastníků," dodává Tereza Kučerová z Vinařství Gotberg.
Kurz je pětidenní, jednotlivá školení jsou rozložena v období od dubna do září a konají se na různých inspirativních místech tak, aby bylo možné je spojit s tematickými exkurzemi. V tomto běhu kurzu navštíví tým výrobní závod Škoda Auto, úpravnu vody v Praze-Podolí nebo nízkoenergetickou budovu Otevřená zahrada v Brně. Slavnostní zakončení se uskuteční začátkem října v Praze.
Vzhledem k velkému zájmu o kurz, plánujeme zahájení dalšího běhu v brzké době. Aktuální informace sledujte na stránkách www.energyscoutscz.eu, kde se již nyní můžete předběžně registrovat.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů