Úterý, 23. července 2024

Střechu s rakovinotvorným azbestem u nás mají tisíce rodinných domů. Ombudsman připravuje návod, jak její výměnu lidé zvládnou bezpečně a podle předpisů

Střechu s rakovinotvorným azbestem u nás mají tisíce rodinných domů. Ombudsman připravuje návod, jak její výměnu lidé zvládnou bezpečně a podle předpisů

Kdysi oblíbený nehořlavý materiál se změnil ve strašáka majitelů tisícovek stárnoucích domů ze 70. až 90. let minulého století. Neodborné zacházení s azbestem může ohrozit zdraví řemeslníků, obyvatel i lidí v sousedství. Drobní stavebníci ale podle zjištění ombudsmana často nevědí, jaká pravidla musí při výměně azbestové střechy dodržovat. A ukazuje se, že leckdy nemají při výkladu předpisů jasno ani samotné úřady. Proto se ombudsman rozhodl připravit spolu s odborníky přehled základních informací, které budou moci využít jak majitelé chystající se na rekonstrukci, tak úředníci.

Součástí příprav ,,azbestového desatera" je i dnešní diskuze u kulatého stolu. Na tu ombudsman pozval do Brna zástupce hned tří ministerstev, konkrétně resortů zdravotnictví, životního prostředí a místního rozvoje. Ti zde o azbestu, předpisech s ním spojených a hlavně o výměnách azbestových střech na rodinných domech diskutují spolu s hygieniky, architekty a projektanty i s pracovníky stavebních úřadů. Pozvání přijali také zástupci České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce nebo Státního zdravotního ústavu.

,,Už toto široké spektrum účastníků naznačuje, o jak komplexní téma se v případě azbestu jedná. Pravidla pro nakládání s ním jsou roztříštěna ve více než desítce právních předpisů. Pro běžného občana opravdu není jednoduché se v nich vyznat," připustil ombudsman Stanislav Křeček. Jedním z cílů dnešního setkání je vyjasnit kompetence jednotlivých úřadů a praktickou návaznost jejich postupů. Zatímco například hygieny řeší ochranu zdraví lidí pracujících na stavbách, odbory životního prostředí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ověřují, zda má stavebník zajištěné ukládání azbestových odpadů, aby nezůstaly volně pohozené v přírodě.

Zásadní je i role architektů a projektantů. Ti by měli v projektové dokumentaci majitele informovat, že stavba azbest obsahuje. Ombudsman už dříve při šetřeních konkrétních případů upozornil, že při rekonstrukcích staveb obsahujících azbest lidé vždy potřebují povolení od stavebního úřadu. Pokud takový dům rekonstruuje odborná firma, musí tato firma práce nahlásit také krajské hygienické stanici.

,,To jsou hlavní z potřebných kroků, které bychom rádi sepsali do přehledného shrnutí pro budoucí stavebníky. Věříme, že se nám i díky dnešní diskuzi podaří podchytit vše podstatné. Chceme veřejnost informovat o povinnostech při zacházení s azbestem s ohledem na zdravotní rizika," uvedl ombudsman.

Podle zákona o odpadech musí stavebník v podobných případech zajistit, aby se se azbestová vlákna neuvolňovala do ovzduší. Azbestové materiály se nesmí lámat, řezat nebo drolit. Musí se s nimi zacházet šetrně a při nakládání s nimi používat ochranné pomůcky. Odpad s azbestem se musí neprodleně zabalit do neprodyšného obalu a odvést na specializovanou skládku.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů