Neděle, 3. března 2024

První pondělí v říjnu - Světový den architektury

Každoročně připadá na první říjnové pondělí Světový den architektury vyhlašovaný Mezinárodním svazem architektů (UIA). Tento den patří od roku 2005 všem architektům ve světě, ale také jejich spolupracovníkům, partnerům, klientům... Stále větší měrou se Světový den architektury věnuje problematice dotýkající se celé společnosti, kterou je změna klimatu a související produkce emisí CO2.

První pondělí v říjnu - Světový den architektury

Není těžké pochopit, proč je důležité mít Světový den architektury. Architekti hrají ve společnosti obrovskou roli. Jejich práce je kombinací vědy a umění, která čerpá a prolíná se s politikou, ekonomií, sociologií, psychologií, ekologií a dalšími! Měli bychom ocenit jejich práci a vzdát hold všem úžasným věcem, které dosud udělali a povzbudit je k těm, které teprve udělají...

Výzvy stojící před architekty v dnešní době rozhodně nejsou malé. Stavebnictví produkuje 37 procent emisí oxidu uhličitého, spotřebovává 50 procent přírodních zdrojů a vytváří 40 procent pevného odpadu. Transformace směřující k udržitelnosti tedy leží do velké míry právě na tomto odvětví. Pojem udržitelná výstavba je v něm široce znám, slabší už je to se znalostí, co vše se pod ním skrývá. Jen jeden z pěti dotázaných subjektů v oblasti stavebnictví systematicky kalkuluje uhlíkovou stopu projektu. Každopádně každá výstavba začíná projektem, proto budoucnost udržitelné výstavby leží v rukou architektů, kteří dnes slaví svůj svátek...

https://www.denarchitektury.cz/

https://www.uia-architectes.org/en/architecture-events/world-architecture-days/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů