Pondělí, 17. června 2024

V České republice se v minulém roce recyklovalo více obalů, Češi v třídění nepolevují

V České republice se v minulém roce recyklovalo více obalů, Češi v třídění nepolevují

Míra recyklace obalů v ČR se meziročně zvýšila o 4 procentní body, jejich celkové využití je vyšší o 5 procentních bodů. Již celé tři čtvrtiny Čechů a Moravanů třídí odpad, a to také díky široce dostupnému systému barevných popelnic, jejichž počet dosáhl téměř jednoho milionu. Jejich průměrná vzdálenost od domácností je menší než 100 metrů. Vyplývá to z aktuálních statistik Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Díky aktivnímu přístupu občanů se loni z celkového množství vyprodukovaných obalových odpadů podařilo předat 75 % k recyklaci a dalších 11 % k energetickému využití. Míra recyklace obalů se tak meziročně zvýšila o 4 procentní body a celkové využití je oproti roku 2022 o 5 procentních bodů vyšší.
Firmy v ČR uvedly loni na tuzemský trh méně baleného zboží, což znamenalo i méně obalů. A častěji pro své produkty, oproti předcházejícím rokům, volily opakovaně použitelné obaly. To se spolu s dalšími faktory projevilo na celkovém množství vzniklého obalového odpadu. Toho bylo 1 261 452 tun, což je meziročně o 4 % méně.
Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru 75,6 kilogramu odpadu. Konkrétně to bylo 22,5 kilogramu papíru, 17,1 kilogramu plastů, 14,6 kilogramu skla, 0,4 kilogramu nápojových kartonů a 21 kilogramů kovů. K dispozici měli více než 920 tisíc barevných nádob na tříděný odpad a ze svého bydliště to k nim měli v průměru 90 metrů. V některých obcích třídí lidé místo do nádob na ulicích do pytlů přímo v domácnosti. Svozová společnost je pak sváží podle kalendáře k danému datu.
Nejvyšší míra recyklace byla dosažena tradičně u papíru, který lze využít bez problému. U plastových obalů byla dosažena celková míra recyklace 49 %, 78 % u obalů ze skla, 67 % u kovových obalů, u dřevěných obalů bylo dosaženo 37% míry recyklace.
AOS EKO-KOM ve spolupráci se zapojenými obcemi a městy v Systému pokračovaly na zahušťování a zkvalitňování sběrné sítě pro třídění na území ČR. Systém třídění a recyklace obalů je v ČR dlouhodobě financován z poplatků firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Na konci roku 2023 bylo do systému zapojeno 21 301 výrobců, plničů nebo dovozců baleného zboží. Tyto firmy prostřednictvím AOS EKO-KOM plní svoji zákonnou povinnost zajistit pro obaly uvedené na trh v ČR zpětný odběr a využití v zákonem požadované míře. Za to platí do systému EKO-KOM poplatek, jehož výše se odvíjí od množství vyprodukovaných obalů. Z těchto peněz pak EKO-KOM hradí náklady související s provozem a obsluhou sběrné sítě nádob na třídění, dotříděním odpadu na dotřiďovacích linkách, recyklací nebo energetickým využitím vzniklých obalových odpadů. Největší část nákladů Systému představují přímé platby městům a obcím za tříděné množství obalových odpadů. Ke konci roku 2023 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 6 184 obcí a měst ČR, 99 % obyvatel ČR tak má možnost ve svých městech odpady třídit a 75 % jich tak pravidelně činí.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ROCE 2023

1 261 452 tun
obalových odpadů vzniklo v ČR
941 285 tun
tj. 75 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k recyklaci
143 271 tun
tj. 11 % všech použitých obalů vyprodukovaných v ČR bylo následně předáno k energetickému využití
920 007
barevných kontejnerů a menších nádob na tříděny? odpad mají lidé k dispozici v celé ČR
75,6 kg
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů vytřídil v průměru za minulý rok každý obyvatel ČR
75 %
obyvatel ČR pravidelně třídí odpad

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů