Sobota, 15. června 2024

Komerční banka pokračuje v redukci uhlíkové stopy ve vlastním provozu, využívá téměř 100 % zelené energie

V roce 2023 byla díky pečlivému energetickému managementu, nákupu zelené energie a instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše pražské centrály opět snížena uhlíková stopu vlastního provozu Komerční banky. Celková úspora oproti základnímu roku 2019 tak činí 59,3 %.

Komerční banka pokračuje v redukci uhlíkové stopy ve vlastním provozu, využívá téměř 100 % zelené energie

,,Pokračujeme ve zmírňování dopadu na životní prostředí díky digitalizaci, úspoře energie i vody, opouštění budov i vlastní FVE na centrále. Jdeme podle plánu, který jsme si stanovili už v roce 2019", říká Jitka Haubová, členka představenstva odpovědná za agendu udržitelnosti.

Spotřebovaná elektrická energie, která je určena pro provoz pobočkové sítě, datových center a autoprovozu KB, pochází v 98,7 % z obnovitelných zdrojů. Zbývajících 1,3% spotřebované elektrické energie pochází z běžného energetického mixu ČR/SK a jedná se o spotřebovanou elektrickou energii na externích nabíjecích stanicích elektroaut a elektrickou energii určenou k výrobě chladu tam, kde je KB v nájemním vztahu a je jí tato služba dodávaná.

Další část snížení jde na vrub právě tomu, že pro služební jízdy jsou stále více využívané elektromobily, a o to se spotřebuje méně fosilních pohonných hmot, které mají vyšší emise z celého životního cyklu než emise spojené s elektřinou. K nezanedbatelnému snížení též došlo v oblasti spotřeby zemního plynu a dodaného tepla ze systémů centrálního vytápění. V průběhu roku byla zprovozněna nová fotovoltaická elektrárna na naší budově ve Stodůlkách. Tato elektrárna vyrobila 45 MWh, které byly spotřebovány na provoz budovy, a o to byl snížen odběr elektřiny ze sítě.

Detailnější informace o udržitelném podnikání Skupiny Komerční banky v roce 2023 jsou k dispozici ve Zprávě o udržitelném podnikání Skupiny KB.

Tabulka podle detailního rozdělení emisí 2023
kgCO2e Podíl na celkové stopě (%) Změna oproti 2019 (%)
Elektřina 1 604 456 10,2 % -88,4 %
Investice (výstavba, rekonstrukce, opravy, nábytek) 4 509 998 28,8 % -13,6 %
IT a bankovní technika (bez ATM) 1 241 540 7,9 % -12,7 %
Teplo 1 758 494 11,3 % -36,0 %
Zemní plyn 1 306 741 8,4 % -36,7 %
Palivo pro firemní auta 368 657 2,4 % -52,9 %
Doprava zaměstnanců 1 321 266 8,4 % -81,4 %
Služební cesty 909 720 5,8 % -30,1 %
Home office 1 160 924 7,4 % 633,3 %
Automobily 191 442 1,2 % -51,5 %
Plyny - klimatizace 144 496 0,9 % -81,5 %
Ostatní (vč. ATM) 1 130 750 7,3 % -56,2 %
Celkem 15 648 483 100 % 100 %

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů