Sobota, 15. června 2024

Průzkum: Většina firem již nevnímá ESG jako povinnost, ale jako klíč k úspěchu

Průzkum: Většina firem již nevnímá ESG jako povinnost, ale jako klíč k úspěchu

Firmy zkratku ESG, která pod sebou skrývá kritéria udržitelnosti, odpovědného přístupu a řízení firem, donedávna nevnímaly příliš pozitivně. Braly ji hlavně jako další zákonnou povinnost, která jim přinese nadbytečnou administrativu, přičemž tento náhled sdílí v současnosti už jen čtvrtina firem. Naopak tři čtvrtiny firem už vnímají ESG jako důležitou součást jejich byznysové strategie, která jim pomůže zajistit si prosperitu. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri Urval, kterého se zúčastnilo přibližně 150 společností ve třinácti evropských zemích včetně České republiky.

,,V dnešní době, kdy investoři a zákazníci kládou stále větší důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost, firmy, které ESG aspekty integrují do svých operačních a strategických rozhodnutí, nejen že přispívají k lepší společnosti, ale zároveň si vybudují silnější, odolnější a inovativnější podnikání. Zásady ESG by tedy měly být vnímány ne jako povinný úkol, ale jako klíčový prvek, který může otevřít nové příležitosti pro růst, zlepšení efektivity a upevnění vztahů se všemi zainteresovanými stranami," prohlašuje Ondřej Šnejdar, vedoucí partner poradenských služeb BDO.
Valná většina dotazovaných společností (75 %) již dnes vnímá ESG jako prostředek tvorby hodnoty, nikoliv jako pouhé zaškrtnutí políčka pro splnění požadavků. Přitom téměř všechny firmy (97 %) se domnívají, že udržitelnost změní jejich obchodní model a aktivity, z toho 22 % uvedlo, že zcela změní jejich společnost.
K tomu, aby byl tento přechod úspěšný, bude primárně nutné udržitelnost začlenit přímo do byznysové strategie. Jako hlavní prioritu to uvedlo nejvíce z oslovených firem (26 %), podle 18 % společností bude nejvíce záležet na tom, jak se k tomuto závazku postaví vedení organizace, a shodně 18 % firem zdůrazňuje, že zásadní bude aktivní zapojení zaměstnanců a jejich přístup.
Otázky na to, jak jsou firmy udržitelné, zaznívají i při pohovorech
Firmy cítí tlak na to, aby byly udržitelné a odpovědné, a to nejvíce od svých klientů (67 %), dále od svých zaměstnanců a uchazečů o práci při náboru (51 %) a až na třetím místě prostřednictvím zákonných povinností od vlády a orgánů veřejné správy (50 %).
,,I my se setkáváme s tím, že zájemci o práci se při pohovorech ptají na to, jaké činíme kroky v rámci ESG, zejména co se týče udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, na finanční odměnu se ptají někdy až poté. Pro ně i pro stávající zaměstnance jsou sociální a environmentální otázky čím dál důležitější, s čímž by firmy měly počítat a zohlednit to ve svých strategiích a aktivitách," komentuje Stanislav Klika, vedoucí týmu ESG poradenství BDO s tím, že největší důraz na tyto otázky dávají zpravidla zástupci mladé generace.
Tři pětiny firem zveřejňují své plány udržitelnosti, pomáhají jim ke zlepšení reputace
Značná část firem je si poptávky po informacích vědoma. Nadpoloviční většina firem (59 %) již dokonce zveřejňuje, jaké kroky v udržitelnosti podniká, ať už obecněji, nebo přímo v podobě nefinančního reportingu. Více než třetina firem (38 %) plánuje to samé, aktuálně jsou jejich strategie a aktivity buď ve vývoji, nebo s nimi firmy plánují přijít v následujících dvou letech. Pouze kolem 3 % firem v této oblasti v tuto chvíli nic nechystá.
,,Vnímání problematiky ESG se mezi firmami jednoznačně posouvá. Většina firem již v současnosti přijímá fakt, že zveřejňování plánů a aktivit týkajících se udržitelnosti zlepšuje jejich reputaci na trhu společně s důvěrou obchodních partnerů. Zároveň přispívá k jejich konkurenceschopnosti a správný přístup k ESG zároveň firmám pomáhá v odolnosti vůči rizikům spojeným s environmentálními a sociálními výzvami," doplňuje Stanislav Klika.
Hlavními překážkami, se kterými se firmy potýkají při implementaci ESG strategií, jsou podle průzkumu zejména náklady (26 %), dále přílišná komplexnost dodavatelských řetězců (16 %) a kulturní překážky (15 %).
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů