Úterý, 23. července 2024

Vodu v lesích zadržuje čtrnáct nových tůní a mokřadů

Vodu v lesích zadržuje čtrnáct nových tůní a mokřadů

Čtrnáct tůní a mokřadů vytvořily Lesy České republiky ve středních a jižních Čechách v rámci tří projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Podnik tak pokračuje v opatřeních, která pomáhají krajině s adaptací na klimatickou změnu.

První projekt za 575 tisíc korun dokončily Lesy ČR ve středočeské pramenné části bezejmenného toku v povodí Kotenčického potoka (49.7393122N, 14.0348439E). V zamokřeném území s mladými olšemi a obvodovými odvodňovacími příkopy vytvořili vodohospodáři čtyři nové mokřady a tůně. ,,Kvůli mokřadům jsme hladinu spodní vody zvýšili zemními valy vysokými asi 80 centimetrů. Zeminu jsme získali při výkopu tůní," řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR s tím, že se podařilo přerušit dosavadní odvodňování pozemků.

Během druhého projektu za téměř 431 tisíc korun vznikla v jihočeské lesní nivě (49.4253208N, 13.9666011E) místo malé zanesené vodní nádrže jedna větší tůň a výše proti proudu toku další tři tůně nové. ,,Ze dna jsme odtěžili sediment. Val utěsnila zemina a hladinu vody fixuje přeliv, jehož odpad je napojený na stávající tok pod hrází. V tůni vzniklo litorální pásmo pro vodní živočichy," pokračoval Poláček.

Dalších šest tůní velkých 140 až 530 metrů čtverečních a hlubokých až jeden a půl metru vytvořili vodohospodáři za 513 tisíc korun v korytech několika středočeských, převážně lesních vodních toků (49.6810533N, 14.8228856E). ,,U tří tůní jsme zvýšili vodní hladinu hrazením dřevěnými prahy a balvanitým skluzem. Upravili jsme i zemní val, který místy prosakoval," dodal Poláček.

Projekty podpořila Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí a Lesy ČR na nich spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

http://lesycr.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů