Pondělí, 22. července 2024

Kraj chce podporovat zpětný odběr elektrozařízení v obcích

Kraj chce podporovat zpětný odběr elektrozařízení v obcích

Středočeský kraj uzavře dohodu o partnerství se společností Elektrowin, která provozuje kolektivní systém na zpětný odběr odpadních elektrospotřebičů v České republice. Cílem je intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji. Radní dnes s uzavřením dohody souhlasili.

Spolupráce se zaměří na několik oblastí . ,,Společně s Elektrowinem chceme například zkvalitnit informovanost obyvatel Středočeského kraje při nakládání s odpadními elektrozařízeními, zaměříme se na to, aby v obcích byly shromažďovací nádoby, podpoříme zabezpečení sběrných sborů a chystá se i osvětová akce Recyklujte s hasiči, kdy jednotlivé hasičské sbory mohou získat bezplatně nádoby na elektroodpad včetně pravidelného vyvážení. Cílem je přispět k tomu, aby se třídění vysloužilých elektrospotřebičů ještě více dostalo do povědomí veřejnosti," uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Projekt bude jedním z nástrojů pro plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 a bude realizován na základě uzavřené dohody o partnerství a vzájemné spolupráci. Společnost ELEKTROWIN vyčlení na realizaci projektů ze svého rozpočtu částku více než 300 000 korun, pro Středočeský kraj z Dohody o partnerství nevyplývají žádné finanční závazky.

Radní schválili také společný projekt Středočeského kraje a společnosti ASEKOL rovněž zaměřený na rozvoj sběru použitých elektrozařízení. Pro letošní rok společnost ASEKOL vyčlení na realizaci projektů zhruba 700 000 korun a Středočeský kraj poskytne finanční částku ve výši 40 000,00 Kč bez DPH.

http://kr-stredocesky.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů