Středa, 24. července 2024

Teambuilding v podání zaměstnanců firmy Vuch: Spojení zdraví, přírody a komunity

Teambuilding v podání zaměstnanců firmy Vuch: Spojení zdraví, přírody a komunity

V úterý 28. května se zaměstnanci firmy Vuch vydali v rámci svého teambuildingu na tzv. Lukavický špacír. Tato pěší túra, dlouhá přibližně 20 km, měla svůj výchozí bod v Lukavici, kde má firma kanceláře, a její cíl se nacházel v Zemi Keltů v Nasavrkách.

Během celé trasy se naši zaměstnanci aktivně zapojili do sběru odpadků, čímž přispěli k ochraně životního prostředí tak, jak nejlépe uměli. Nešlo jen o gesto, ale reálnou činnost, která přesně zapadá do DNA firmy. Nešlo o spasení planety, ale krok k odpovědnosti k mikroregionu a vyjádření, že firmě není lhostejné to, jak se někteří lidé chovají macešsky ke svému okolí.
Podpora zdraví a životního prostředí
Pěší tůra navíc rozpohybovala celou firmu. Čas strávený na vzduchu splnil nejen společenskou roli, ale i tu zdravotní. Akce však měla i hlubší význam. Spojením fyzické aktivity se sběrem odpadků jsme ukázali náš závazek k udržitelnosti a ochraně přírody. Ne, protože je to móda, ne protože jsme museli, ale zkrátka protože jsme chtěli, baví nás to a pokud to jde, rádi pomůžeme. A o našem blízkém okolí to platí dvojnásob.
Příspěvek organizaci Ukliďme Česko
V rámci této akce jsme podpořili také neziskovou organizaci Ukliďme Česko, která se dlouhodobě věnuje úklidu a ochraně přírody v České republice. Organizaci Ukliďme Česko jsme věnovali částku 10 000 Kč.
Závěr
Akce Lukavický špacír ukázala, že i malé kroky mohou vést k významným změnám. Spojením fyzické aktivity, péče o životní prostředí a podpory neziskových organizací jsme inspirovali nejen naše zaměstnance, ale i širokou veřejnost k zapojení do podobných aktivit.
Společnost Vuch věří, že společnými silami můžeme dosáhnout udržitelnější a zdravější budoucnosti pro nás všechny.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů