Středa, 24. července 2024

Pozitivní zprávy z konference EucoLight

Pozitivní zprávy z konference EucoLight

Zástupci evropských organizací zabývajících se recyklací osvětlení se minulý týden setkali v Benátkách na konferenci EucoLight 2024, aby projednali výzvy, kterým čelí, a jejich účinná řešení. Konference se zúčastnili rovněž zástupci Ekolampu, aby získali nejnovější informace a využili je ve prospěch svých členů.

Konference začala blokem prezentací k přípravě nové Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a k hodnocení té stávající. Jedním z dalších témat legislativně zaměřené části byl vývoj v oblasti online free-ridingu.

Dalším stěžejním bodem byl Evropský akt o kritických surovinách v kontextu recyklace elektroodpadu, jehož cílem je zajistit Evropské unii přístup k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin.

Významnou součástí konference je vždy také sdílení osvědčených postupů. V letošním roce své zkušenosti z praxe prezentovali zástupci sektoru recyklace balení a baterií.

Poslední blok se pak zaměřil na zkušenosti a trendy v oblasti udržitelnosti, které jsou klíčové pro formování budoucích politik v tomto sektoru.

Díky spolupráci s evropskými kolektivními systémy máme možnost získávat praktické zkušenosti, které využíváme při neustálém zlepšování našich služeb. Účast na konferencích EucoLight nám rovněž zajišťuje pravidelnou dávku nejnovějších informací, díky kterým můžeme svým členům nabídnout vždy aktuální informační servis.

Zdroj: https://www.ekolamp.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů