Pondělí, 22. července 2024

Téměř o 70 procent méně emisí CO? než před 14 lety. Letiště Praha každoročně snižuje dopady své činnosti na životní prostředí

Téměř o 70 procent méně emisí CO? než před 14 lety. Letiště Praha každoročně snižuje dopady své činnosti na životní prostředí

Letiště Praha využívá hned několik projektů, které mu pomáhají k dosažení uhlíkové neutrality.

,,Nejprve jsme se zaměřili na snižování dopadů na životní prostředí, na které máme přímý vliv. Nyní své aktivity směřujeme k našim partnerům, protože zhruba 85 procent emisí na Letišti Václava Havla Praha pochází z činnosti třetích stran, konkrétně partnerů podílejících se na provozu letiště a leteckých společností. Největší podíl tvoří cyklus vzletů, přistání a pojíždění letadel po letištních plochách. Proto své partnery různými způsoby motivujeme k odpovědnějším postupům. Pro dopravce pořádáme soutěž TOP Sustainable Airline, ve které kromě hluku a emisí sledujeme rovněž přístup celé aerolinky k udržitelnosti. Letecké společnosti tak mají motivaci, mimo jiné i díky hlukovému a nově připravovanému emisnímu poplatku, nasazovat na linky do Prahy nová moderní letadla, která produkují nižší emise i hlukovou zátěž," říká Soňa Hykyšová, ředitelka životního prostředí, udržitelnosti a ESG.

Letiště Praha využívá hned několik projektů, které mu pomáhají k dosažení uhlíkové neutrality. Dochází k výměně vozidel za elektromobily a spolu s tím k vytváření infrastruktury pro jejich provoz. V roce 2023 Letiště Praha pořídilo celkem 15 elektrických a 13 plug-in hybridních osobních vozidel. Jsou instalovány fotovoltaiky na objektech letištní infrastruktury a pozornost je zaměřena také na menší projekty, jako je výměna osvětlení, kotlů, chladících jednotek nebo úpravy teplot v kancelářích. Letiště Praha také mapuje možnosti využití potenciálu vodíku, ty budou známé v letošním roce z výsledků aktuálně probíhající studie. Dochází také k utlumení nočního provozu vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech. Podíl nakoupené zelené elektřiny za rok 2023 činil na Letišti Praha 78 procent a počítá se s jeho nárůstem až do roku 2030.

Nejen uhlíkovou neutralitou se zabývá Zpráva o udržitelnosti za rok 2023, kterou aktuálně vydala skupina Letiště Praha. ,,ESG report za loňský rok reflektuje pevný závazek k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zabýváme se v něm našimi aktivitami ohledně snižování emisí, grantovými programy, kterými podporujeme okolní obce a transparentností a etikou našeho podnikání. Momentálně se připravujeme na implementaci legislativy související s ESG, která ovlivní další směřování strategie udržitelnosti v naší společnosti," upřesňuje Soňa Hykyšová. Zpráva o udržitelnosti za rok 2023 je dostupná na webových stránkách www.prg.aero.

http://www.prg.aero/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů