Pondělí, 22. července 2024

Konference EucoLight 2024: kam směřuje recyklace elektroodpadu

Konference EucoLight 2024: kam směřuje recyklace elektroodpadu

Mezi hlavní témata letošní konference EucoLight patřila připravovaná evropská legislativa o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, online free riding a udržitelnost v oblasti zpětného odběru. Letošní sedmý ročník konference se konal 23.-24. května 2024 v italských Benátkách - Mestre. Ze získaných informací budou moci čerpat i tuzemští členové kolektivního systému Ekolamp, který je dlouholetým členem evropské asociace EucoLight.

V části věnované legislativě nejprve představila zástupkyně Evropské komise Kerstin Lichtenvort výzvy a očekávané dopady připravované regulace o Odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Následovaly příspěvky a podnětná diskuze ke klíčovým aspektům průběžného hodnocení stávající směrnice OEEZ. Dále se diskuse zaměřila na problematiku free ridingu, což je snaha některých importérů elektrozařízení vyhnout se placení příspěvků na recyklaci a dalším legislativním povinnostem. Generální tajemník EucoLight Marc Guiraud shrnul nejnovější vývoj v této oblasti jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých zemí.
Mezi nová témata patřilo měření výkonnosti, kterému se věnovala Vanessa Forti z Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR). Informovala o statistikách a nástrojích pro výpočet elektroodpadu. Podle celosvětové studie The Global E-Waste Monitor 2024, kterou vypracoval UNITAR, bylo v roce 2022 na celém světě vyprodukováno přibližně 62 milionů tun elektroodpadu. Evropa je s mírou sběru a recyklace 42 % považována za průkopníka v této oblasti s nejkomplexnější legislativou odpovědnosti výrobců.
Téma udržitelnosti se mimo jiné zaměřilo na to, jak sběr a recyklaci ovlivní digitální pas výrobku vytvořený na základě nového nařízení EU o ekodesignu. Diskutovalo se také o povinném nefinančním reportingu firem a jeho dopadech na organizace odpovědnosti výrobců. Podnětné byly i příspěvky o efektivních kontrolách v případě environmentálních přestupků a využití umělé inteligence pro oběhové hospodářství.
K oblíbeným částem konference každoročně patří také sdílení osvědčených postupů v oblasti udržitelnosti a zpětného odběru na úrovni jednotlivých zemí. Tentokrát se členové EucoLight podělili o poznatky týkající se inteligentních sběrných nádob, moderního sběru a recyklace LED žárovek či zřízení dárcovských portálů pro použité a neprodané výrobky, jejichž cílem je předcházet vzniku odpadu.
***
O organizaci EucoLight: EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 18 členských zemích.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů