zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatek č. 7 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných od 1. 1. 1999

08.04.2000
Odpady
Dodatek č. 7 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných od 1. 1. 1999
Program zneškodnění a recyklace odpadů obsahujících látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země Program nahrazuje časově omezené operativní opatření. Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění a recyklace odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země. Program je určen pro obce, sdružení obcí a pro další rozpočtové nebo příspěvkové organizace. Příjemce podpory může realizovat opatření sám nebo prostřednictvím organizace v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou stanovena takto: 1. Celkové vyřešení recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, tj. - sběr a svoz odpadů obsahujících regulované látky - sběr regulovaných látek - recyklace nebo zneškodňování regulovaných látek 2. Technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země. 3. Množství recyklovaných a zneškodněných látek a odpadů obsahujících regulované látky. 4. Finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. 5. Splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných látek a odpadů a jejich zneškodnění. Žadatelé o podporu musí před uzavřením smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR doložit počet odpadů, obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země určených ke zneškodnění. Technické a organizační zabezpečení bude provedeno v souladu se zákonem č. 86/1995 Sb., zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zákonem č. 309/1991 Sb. a č. 389/1991 Sb., o ovzduší a případně s právní úpravou platnou v členských Evropské unie. Forma podpory Podpora je poskytováno formou: 1. dotace na úhradu nákladů spojenou s komplexním řešením recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, 2. dotace, půjčky s výhodným úrokem nebo příspěvkem na částečnou úhradu úroků z úvěru, na technické řešení pro komplexní zajištění recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země. Předmět podpory Předmět podpory je komplexní zajištění recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahující regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, tj.: 1. domácích chladících a klimatizačních zařízení, 2. hasících přístrojů, 3. dalších odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země. Pojem komplexní zajištění obsahuje: 1. svoz odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpečené proti zneužití), 2. roztřídění a skladování odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, 3. odsátí regulovaných látek z chladících systémů, 4. odvoz corpusů odpadů neobsahující regulované látky, ke sešrotování, 5. ekologická recyklace nebo zneškodnění látek a odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země. Podmínky pro poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu 2.6.2. zůstávají v souladu s Přílohami MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných od 1. 1. 1999. RNDr. Miloš Kužvart, v.r. ministr životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí