zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prevence havárií - termín se blíží

26.04.2000
Havárie
Prevence havárií - termín se blíží
Výběr povinností podniků dle zákona 353/1999 Sb.
Dokumentaci dle zákona 353/1999 Sb. Vám zpracuje firma ENVING, s.r.o. Brno. Povinnosti firem dle zákona ze dne 9. prosince 1999 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 353/1999 Sb.: - provést zařazení firmy dle §3 odst. 1 a 2 Pokud nebude firma zařazena do skupiny A ani B - tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a předložit kontrolním orgánům dle §22 do 8.7. 2000 Pokud bude firma zařazena do skupiny A - zhodnotit rizika závažné havárie dle vyhlášky č. 8/2000 Sb. - podat oznámení dle §6 odst. 1 do 8.7. 2000 - zpracovat bezpečnostní program prevence závažné havárie dle §7 a předložit jej okresnímu úřadu do 8.1. 2002 - seznámit se schváleným programem zaměstnance v objektu nebo u zařízení - sjednat pojištění podle § 4 odst. 1 do 100 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení programu - předložit okresnímu úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout následkem závažné havárie, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření - bezodkladně zajistit aktualizaci programu po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky nebo jejích vlastností anebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, pokud tato změna vede ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení. Aktualizaci bezodkladně předložit okresnímu úřadu ke schválení Pokud bude firma zařazena do skupiny B - zhodnotit rizika závažné havárie dle vyhlášky č. 8/2000 Sb. - podat oznámení dle §6 odst. 1 do 8.7. 2000 - zpracovat bezpečnostní zprávu dle §8 a předložit ji okresnímu úřadu do 8.1. 2002 - zpracovat vnitřní havarijní plán dle §11 a předložit jej okresnímu úřadu do 8.1. 2002 - vypracovat a předložit okresnímu úřadu písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu dle §12 spolu s bezpečnostní zprávou - informovat zaměstnance a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu nebo u zařízení o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie - sjednat pojištění podle § 4 odst. 1 do 100 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení bezpečnostní zprávy - předložit okresnímu úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout následkem závažné havárie, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření - zajistit prověření vnitřního havarijního plánu z hlediska jeho aktuálnosti nejméně jednou za 3 roky ode dne jeho vypracování provozovatelem, předchozího prověření, popřípadě aktualizace - zajistit aktualizaci vnitřního havarijního plánu do 1 měsíce po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky nebo jejích vlastností anebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení, předložit okresnímu úřadu neprodleně aktualizaci vnitřního havarijního plánu k evidenci a archivaci, - zajistit posouzení bezpečnostní zprávy nejpozději do 5 let ode dne jejího schválení, aktualizace nebo předchozího posouzení a předložit v této lhůtě okresnímu úřadu zprávu o výsledku tohoto posouzení k evidenci a archivaci - bezodkladně zajistit aktualizaci bezpečnostní zprávy po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky nebo jejích vlastností anebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení. Aktualizaci bezodkladně předložit okresnímu úřadu ke schválení.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí