zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prevence závažných havárií

27.06.2000
Havárie
Prevence závažných havárií
Zákon č. 353/1999 Sb., je základním nástrojem pro prevenci závažných havárií
Oblast krizového řízení včetně prevence vzniku závažných průmyslových havárií není dosud legislativně zajištěna tak, aby odpovídala současným požadavkům na ochranu člověka, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku, vyjádřeným směrnicemi ES, úmluvami OSN a doporučeními OECD. Nebyly zákonným způsobem stanoveny povinnosti jednotlivých subjektů na realizaci prevence vzniku závažných havárií. Rovněž stávající informační zajištění neposkytovalo dostatek včasných informací potřebných pro vytváření účinného systému prevence závažných havárií. Informace o zdrojích rizik v okresech nebyly získávány systémově a nebyly pravidelně aktualizovány. Na dostatečné úrovni nebyla zabezpečena informovanost obyvatelstva o existujících rizicích a žádoucím chování pro případ vzniku závažné havárie. Tyto skutečnosti dokresluje nejen výskyt havárií negativně působících na zdraví člověka, hospodářských zvířat a životní prostředí, ale i nárůst závažnosti jejich následků. Navíc v důsledku privatizace (rozpad velkých podniků a nárůst počtu malých a středních podniků) hrozí další zvyšování výskytu nežádoucích mimořádných událostí, protože v těchto podnicích není dostatečně vytvářen systém prevence vzniku závažných havárií. Problematika prevence průmyslových havárií se dnes dotýká řady platných právních předpisů a podzákonných norem, které definují buď pouze obecné zásady, nebo naopak detailně zpracovávají některý z dílčích aspektů prevence havárií (vzduch, voda). Uvedené právní předpisy však netvořily systém, který by zajistil ochranu zdraví člověka, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku před následky závažných průmyslových havárií. Nově přijatá právní úprava je základním nástrojem pro prevenci závažných havárií, harmonizuje náš právní systém s požadavky ES a OECD a splňuje podmínky pro přistoupení k mezinárodním úmluvám na tomto úseku. Tato úprava stanoví také povinnosti vzhledem k náhradě škod vzniklých v důsledku havárie mimo území podniku, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Zatímco zákon č. 353/1999 Sb. již byl zveřejněn a nabyl účinnosti, zákony o krizovém řízení, integrovaném záchranném systému, civilní ochraně, záchranném sboru a požární ochraně byly po schválení vládou schváleny Parlamentem a k jejich zveřejnění dojde ve druhé polovině roku 2000. Předpokládaný počet podniků skupiny A a B na území České republiky, na které se bude zákon vztahovat, je uveden v tabulce. Tabulka ? předpokládaný počet podniků skupiny A a B na území České republiky, na které se bude zákon vztahovat: ODHAD POČTU PODNIKŮ SKUPINY A a B V ČESKÉ REPUBLICE Vysoké zatížení Brno ? město (4A+1B) Kolín (4A+1B) Liberec (2A+1B) Mělník (0A+2B) Most (0A+2B) Ostrava ? město (2A+1B) Pardubice (0A+2B) Přerov (2A+2B) Ústí nad Labem (2A+2B) Ústí nad Orlicí (3A+1B) Zlín (3A+2B) Střední zatížení Brno ? venkov (3A+0B) Bruntál (2A) Břeclav (1A+1B) Česká Lípa (1A+1B) České Budějovice (3A) Hradec Králové (2A) Kladno (2A) Kroměříž (1A+1B) Litoměřice (1B) Náchod (4A) Olomouc (1A+1B) Sokolov (1B) Tábor (3A) Trutnov (1A+1B) Uherské Hradiště (2A) Vsetín (3A) Nízké zatížení (1A) Beroun Blansko Domažlice Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jindřichův Hradec Karviná Klatovy Kutná Hora Nový Jičín Opava Prostějov Rakovník Semily Šumperk Tachov Teplice Třebíč Vyškov Žďár nad Sázavou Znojmo VYŠŠÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Vysoké zatížení Brněnský (11A+2B) Hl.m.Praha (8A+5B) Středočeský (9A+3B) Ústecký (3A+5B) Zlínský (9A+3B) Střední zatížení Královéhradecký (8A+1B) Liberecký (5A+2B) Ostravský (7A+1B) Pardubický (3A+3B) Nízké zatížení Budějovický (7A) Jihlavský (2A) Karlovarský (1B) Plzeňský (3A) V rámci ES byla problematika prevence závažných havárií upravena do února 1997 Směrnicí 82/501/EHS a jejími dodatky a následně Směrnicí Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s nebezpečnými látkami v souvislosti s nebezpečnými látkami (Seveso II), která je v členských zemích EU uplatňována od února 1999, kdy Směrnice 82/501/EHS pozbyla platnost. V dvouletém přechodném období se uplatňovaly směrnice obě. Více informací o této problematice se dozvíte v Praktické příručce nakládání s chemickými látkami, včetně nebezpečných. Zdroj: E-mailove noviny pro technicky management Tyto a další e-mailové noviny si můžete zdarma objednat na www.dashofer.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí