Pondělí, 22. dubna 2024

Tisková zpráva - informatika ŽP

K doprovodnému programu ENVIBRNO
Tisková zpráva - informatika ŽP
Panelová diskuse o informatice v životním prostředí V úvodní den veletrhu ENVIBRNO se uskuteční jeden z hlavních doprovodných programů této akce, panelová diskuse o NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONŮ č. 106/1999 a č. 123/1998 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PŘÍPRAVĚ ZÁKONA O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY. Proces přípravy vstupu České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) vstupuje do rozhodující fáze. V loňském roce vstoupil v platnost nový zákon o poskytování informací (106/1999 Sb.), který se dotýká také oblasti životního prostředí, kde platí současně také zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. V letošním roce byl schválen zákon o elektronickém podpisu, poslanecká sněmovna projednává zákon o informačních systémech veřejné správy. Nyní se tedy rozhoduje o tom, zda v této oblasti jsme schopni držet krok s Evropskou unií. V souvislosti s těmito fakty je důležitý intenzivnější dialog o přípravě na vstup do EU se širokou veřejností, aby bylo všem zřejmé, že v předvstupním období dojde nejen k podstatnému zvýšení technické úrovně ochrany životního prostředí, ale i zlepšení poskytování informací veřejnosti v této oblasti, neboť ČR podepsala Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, která ji k tomu zavazuje. Dalším úkolem ČR bude implementace ?Směrnice EU o integrované prevenci a kontrole znečištění (IPPC)?, jež vyžaduje vysoký stupeň spolupráce mezi různými orgány veřejné správy, a tím i vzájemné výměny informací. O těchto otázkách bude mít odborná i široká veřejnost možnost diskutovat s předsedou úřadu pro státní informační systém, zástupcem Evropské komise, vedoucími představiteli Ministerstva životního prostředí ČR a představiteli parlamentu, vedoucími představiteli veřejné a státní správy v životním prostředí, měst a obcí, a české podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Základní otázky do diskuse: 1. Jaké máte dosavadní zkušenosti se zákony o poskytování informací (zák. 123/1998 a 106/1999 Sb.)? 2. Je podle Vás nutná existence samostatného zákona o poskytování informací v oblasti životního prostředí? 3. Jaká je role Internetu při poskytování informací o životním prostředí a jaká by měla být v budoucnu? Účastníci panelové diskuse v případě zájmu obdrží CD ROM s texty zákonů č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb. o poskytování informací, zákona o elektronickém podpisu, připravovaných zákonů o informačních systémech veřejné správy a integrované prevenci a omezování znečištění, státní informační politiky, Aarhuské konvence, přehledem internetových odkazů k dané problematice a dalšími souvisejícími informacemi. Místo a čas konání diskuse: 24. 10. Výšková budova BVV, sál č. 300 od 14:00 hod. (přihláška a podrobnosti) Tímto srdečně zveme všechny zájemce o uvedenou problematiku z řad odborné i laické veřejnosti. Za organizátory Radek Janoušek
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů