zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejžhavější dotazy vztahující se k zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

22.11.2000
Havárie
Nejžhavější dotazy vztahující se k zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
Několik otázek a odpovědí
Je k dispozici komentovaná verze zákona č. 353/1999 Sb. a jeho prováděcích předpisů? Komentované verze nejsou k dispozici a nebudou zatím připravovány. Místo toho se do poloviny roku 2001 počítá s podrobnými metodickými pokyny pro podniky a státní správu, které budou obsahovat podrobné návody k plnění všech povinností, vyplývajících ze zákona č. 353/1999 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Tyto dokumenty budou postupně zveřejněny Ministerstvem životního prostředí během 2. pololetí 2000 a 1. pololetí 2001. Kdo předkládá oznámení v případě, že v jednom objektu je několik provozovatelů? Problém několika provozovatelů v jednom objektu nebo areálu je poměrně častým případem. V první fázi zpracuje každý provozovatel za sebe podklady, potřebné pro klasifikaci. Za celý objekt nebo areál pak zpracuje oznámení na základě vzájemné dohody a těchto dílčích podkladů buď vlastník objektu nebo areálu, nebo jeden z provozovatelů. Jakým způsobem se stanoví maximální množství skladované nebezpečné chemické látky pro účely oznámení o zařazení do skupiny A nebo B? Otázka skladovací kapacity může mít při zařazování podniků do skupiny A nebo B podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, rozhodující význam. Proto zákon č. 353/1999 Sb. v § 2 písm. h) definuje toto množství látky jako množství, které se může současně nahromadit ve skladovacích nádržích, přepravních trasách na území podniku a v samotném výrobním zařízení a je určeno na základě schválené stavební nebo provozní dokumentace. V případě nepoužívaných skladovacích nádrží samozřejmě není požadováno jejich odstranění, ale provedení nezbytných technických opatření, zabraňujících přivedení nebezpečné látky do nádrže na základě schválené změny stavební nebo provozní dokumentace. Oddělení nepoužívané skladovací nádrže od systému lze dosáhnout např. zaslepením přívodního potrubí tak, aby nebylo možné její použití. V případě snížení skladovací kapacity velké nádrže lze technicky dosáhnout snížení kapacity nádrže zabráněním nahromadění kapaliny nad určité množství např. měřičem hladiny ve spojení s automatickým uzavřením přívodu kapaliny a případně vypouštěcím přepadovým potrubím, včetně manipulace s přebytečnou kapalinou, v tomto případě však kapacita zachycovací nádoby musí být připočtena ke kapacitě základní skladovací nádrže. Také tato změna se provede na základě schválené stavební nebo provozní dokumentace. Tato opatření jsou v souladu se zákonem, protože snížení skladovaného množství nebezpečné látky je nejlevnějším a nejjednodušším účinným způsobem snížení rizika vzniku závažné havárie a omezení jejích následků. Co má obsahovat protokol, prokazující že zákon č. 353/1999 Sb. se na podnik nevztahuje a jak se s ním nakládá? Zákon nestanoví podrobnosti o způsobu, jakým mají být podklady o množství a druhu nebezpečných látek zpracovány a zdokumentovány. Tyto podrobnosti stanoví metodické pokyny, které jsou ve stavu přípravy. Způsob zpracování je plně v kompetenci podniku. Protokol musí obsahovat seznam nebezpečných látek uvedených jmenovitě v tabulce 1 a seznam skupin látek se stejnou nebezpečnou vlastností podle tabulky 2 přílohy č. 1 k zákonu č. 353/1999 Sb. a jejich maximální množství. Dále je třeba uvést výpočet podle vzorce pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek podle části 2 tabulky 1. Nutný je podpis statutárního orgánu, podobně jako v případě dokumentace požární ochrany. Protokol musí být zpracován a podepsán nejpozději ke dni, kdy mají podniky povinnost předložit oznámení o zařazení do skupiny A nebo B. Zákon neukládá výslovně podnikům povinnost zasílat protokol kontrolním orgánům. Protokol se předkládá pouze na vyzvání, ale pro usnadnění hladkého zavedení zákona v počátečním období doporučujeme jeho zaslání příslušnému okresnímu úřadu. Předpokládá se, že tuto činnost bude vykonávat referát životního prostředí, ale na některých okresních úřadech to může být i referát obrany a ochrany, pokud má pro tuto činnost lepší kádrové vybavení. Autorem článku je Ing. Jana Chmielová Převzato z www.safety.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí