Středa, 29. listopadu 2023

Inventarizace lesů

Inventarizace lesů
V letošním roce byla zahájena akce Inventarizace lesů v České republice. Provedením inventarizace lesů byla pověřena na základě Nařízení vlády č.193/2000 Sb. odborná organizace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se sídlem v Brandýse nad Labem. Inventarizace lesů bude provedena v rozmezí let 2001 – 2004. Jedná se o národní zjištění stavu lesů na celém území státu. Zjišťování údajů o lesích se provádí na zkusných plochách, které jsou rozmístěny v síti 2 x 2 km tak, aby získávání údajů o lesích bylo možné opakovat na stejných místech v libovolném časovém intervalu. Takto provedená prověrka je v historii českého lesnictví ojedinělou akcí, neboť jednotnou matematicko – statistickou metodou budou zjištěny a následně zpracovány údaje pro území jednotlivých okresů, krajů, celé České republiky a přírodních lesních oblastí. Sběr údajů na jednotlivých zkusných plochách provádí venkovní terénní skupiny. Základní údaje jsou zjišťovány přímým měřením terénními přístroji. Jedná se zejména o zmapování jednotlivých zkusných ploch a změření parametrů jednotlivých stromů. Další údaje o stavu lesního prostředí se zjišťují slovním popisem, jako je charakter terénu, určování jednotlivých druhů lesních dřevin, travin, bylin, půd, četnost a kvalita lesních cest, potoků a bystřin. Nad rozsahem a kvalitou prováděných prací dohlíží pracovníci Ministerstva zemědělství České republiky. Celý systém sběru a zpracování údajů o lesích umožní porovnávat stav našich lesů s lesy ostatních evropských států, kde metoda národních inventarizací je již mnoho let s úspěchem používána (např. Švédsko, Finsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, a další). Bližší informace lze získat na elektronické adrese - www.uhul.cz nebo na adrese organizace : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní 1326, PSČ 250 44, Brandýs nad Labem Zdroj: www.lesnictvi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů