Středa, 6. prosince 2023

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Senát vyslovil vůli nezabývat se tímto zákonem – zákon musí nyní podepsat prezident.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /senátní tisk č. 129/ Senát vyslovil vůli nezabývat se tímto zákonem – zákon musí nyní podepsat prezident. Důvodová zpráva A. Obecná část: Účelem zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je upravit poskytování náhrad škod, které způsobí zvlášť chránění živočichové, uvedení v § 3 zákona, na životě nebo zdraví fyzických osob, nebo na majetku fyzických nebo právnických osob. Zkušenosti s prvními případy uplatnění tohoto zákona v praxi (škody způsobené medvědem v Beskydech na jaře tohoto roku) ukazují, že zákon neumožňuje nahradit všechny škody, které zvlášť chráněný živočich v konkrétních případech způsobí. Jedná se zejména o škody na tzv. uzavřených objektech (§ 2 písm. f) zákona), tzn. o škody na stavbách, drobných stavbách (např. na oplocení), ale i na trvalých porostech rostoucích v uzavřených objektech, popř. i o škody na movitých věcech nacházejících se v uzavřených objektech. Přitom není žádný udržitelný důvod, aby také tyto škody, pokud je prokazatelně způsobí zvlášť chráněný živočich, nebyly poškozenému postupem podle tohoto zákona nahrazeny. Hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy lze odhadnout na 50 000 až 100 000 Kč ročně. Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ani s ústavním pořádkem České republiky. Kompletní legislativu životního prostředí (včetně připravované) Vám přináší software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí. Vánoční akce - při objednání do konce roku dárek pro Vás - polarka s logem EnviWebu.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů