Úterý, 5. prosince 2023

Nové učební pomůcky pro školy

Informace o novém souboru učebních materiálů o obnovitelných zdrojích energie:
Nové učební pomůcky pro školy
\"ENERGIE BUDOUCNOSTI\" - audiovizuální pořad, cca 40 minut (rozdílné varianty - pro ZŠ A SOŠ, Gymnázia respektují věk a znalosti žáků ZŠ a studentů SOŠ, Gymnázií moderuje Pavel Soukup) \"ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ\" - soubor tematických karet pro každého žáka (barevné oboustranné formát A4, tištěné na kvalitním silnějším papíru - počet karet pro žáka SOŠ a Gymnázií 10 ks, pro žáka ZŠ 5 ks). Na školu posíláme soubor 20 karet - předpoklad 20 žáků ve třídě. Poprvé profesionálně a komplexně zpracovaný soubor učebních pomůcek na téma obnovitelné zdroje energie ve vztahu k životnímu prostředí. Využity jsou aktuální podklady a náměty ze zahraničí, zpracováno autory TV seriálu \"Energie pro 21. století\", nedávno odvysílaného na okruhu ČT2 a předními odborníky na obnovitelné zdroje energie. Poskytuje důležité informace o skleníkovém efektu, klimatických změnách a vyčerpávání energie z fosilních paliv. Příprava i výroba souboru učebních pomůcek byla konzultována s odbornými pedagogickými pracovníky. Každá z tematických karet je věnována jednomu z obnovitelných zdrojů energie, energie slunce, větru, vody, energie získávaná z biomasy. Na konci závěrečné otázky pro ověření získaných znalostí. Audiovizuální pořad a tematické karty se informačně i obrazově navzájem překrývají a doplňují a poskytují příležitost pro moderní postupy výuky. Materiály byly schváleny Ministerstvem školství a Ministerstvem životního prostředí. Obrazové ukázky tematických karet a přebalů k VHS kazetám můžete najít na internetových stránkách projektu OPET Czech Republic. Spolu s obrazovým náhledem jsou k dispozici i stručné informace o těchto materiálech. Cena jednoho souboru pro ZŠ nebo SOŠ (20 sad tématických karet a jedna kazeta VHS) je 490,- Kč ( včetně DPH ) a představuje jen velmi malý podíl nákladů na tisk karet a kopírování audiovizuálního pořadu. Faktury zasílá CZ BIOM. Poštovné hradí a distribuci zajišťuje Technologické centrum AV ČR - projekt OPET Czech Republic. Samostatně možné dokoupit i 20 sad tematických karet za cenu 320,- Kč ( včetně DPH a poštovného ). Objednávky je možné zaslat písemně na adresu CZ BIOM, Drnovská 507, 161 00 Praha 6, e-mail: czbiom@vurv.cz, případně na fax: 02-30 10 380 nebo e-mail: ekokutil@vol.cz, vpetrikova@volny.cz ve formě vyplněné objednávky. Ihned po úhradě zaslané faktury Vám poštou celý soubor zašle naše partnerská organizace, Technologické centrum AV ČR. (Výjimečně bude možné zaslat materiály i na dobírku za cenu 540,- Kč - včetně podílu na poštovní poplatky.) Autor: Vlasta Petříková Zdroj: CZ BIOM czbiom.ecn.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů