Úterý, 5. prosince 2023

Podpis dobrovolných dohod

Ve čtvrtek 13. prosince 2001 podepsal ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart dvě dobrovolné dohody se zástupci profesních sdružení. Institut dobrovolných dohod je v rámci EU doporučovaným nástrojem k prosazování určitých cílů Společenství.
Podpis dobrovolných dohod
První dohoda se týkala zpětného odběru přenosných baterií a spolu s ministrem Kužvartem ji za přítomnosti náměstkyně Ing. Evy Tylové podepsali zástupci představenstva Českého sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií (dále jen Sdružení) založeného v roce 1999 se sídlem ve městě Slaný - Ing. Jiří Opletal a Ing. Václav Bazala. V současné době se Sdružení intenzivně zabývá především tím, jak efektivně a s maximálním celospolečenským přínosem naplnit povinnosti, jež vycházejí z § 38 zákona o odpadech, který byl schválen Parlamentem ČR v květnu tohoto roku. Tato norma stanoví seznam výrobků, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru po ukončení životnosti daného zboží. Patří mezi ně také elektrické akumulátory, galvanické články a baterie. Druhá dobrovolná dohoda přispěje k omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení, spojuje požadavky nového zákona o vodách s požadavky EU. Dohodu spolu s ministrem Kužvartem podepsal president České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek. Přijetím nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. byla rozšířena povinnost žádat o povolení k vypouštění odpadních vod i na případy vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizací. V oblasti zdravotnictví se tento nový požadavek dotkne zejména stomatologických zařízení, která zpracovávají zubní amalgam. ČSK vyjádřila připravenost realizovat v postupných krocích do roku 2005 vybavení všech stomatologických pracovišť odlučovači amalgámu s min. účinností 95%, jak je praktikováno v zemích EU, což si vyžádá při průměrné ceně jednoho odlučovače 50 000 Kč náklady v celkové výši 400 mil. Kč. Realizace těchto opatření není z ekonomických ani technických důvodů možná ode dne platnosti zákona 254/2001 Sb. tj. 1. 1. 2002.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů