Pátek, 1. března 2024

Sinice - zdravotní nebezpečí

Víš, v čem se koupeš?
Sinice - zdravotní nebezpečí
V posledních letech dochází k neúměrnému přemnožení sinic (cyanobakterií), které jsou nebezpečné nejen pro vodní rostliny a živočichy, ale také pro zdraví obyvatel při rekreaci i vodárenském využití nádrží. V roce 1999 a 2000 dominovaly toxické cyanobakterie v 83% nádrží v České republice. Cyanobakterie (sinice) a řasy jsou přirozenou a důležitou součástí života ve vodních nádržích. Produkují kyslík a slouží jako potrava pro vodní živočichy. Cyanobakterie (sinice) a řasy jsou přirozenou součástí fytoplanktonu. Fytoplankton a zooplankton nazýváme společně plankton (organismy vznášející se ve vodě). Jsou-li tyto složky v rovnováze, je vše v pořádku. Jestliže se však cyanobakterie (sinice) přemnoží, žijí na úkor ostatních a svou převahu mají pojištěnu produkcí toxinů - jedů. Co jsou to sinice? Sinice (starší název pro cyanobakterie) jsou mikroskopické organismy. Jsou schopny přežívat v nejrůznějších podmínkách. Nalezneme je v Antarktidě i v horkých vřídlech, v lišejnících v čistém horském prostředí, v odpadních a zamořených odpadních a radioaktivních vodách. Je velmi důležité rozeznat řasy a sinice. Jde o zcela odlišné organismy. Stavbou buňky se sinice řadí mezi bakterie, zatímco řasy jsou rostliny. Řasy mohou být při koupání nepříjemné, mohou působit alergie, ale sinice jsou toxické a zdraví nebezpečné. Jak rozeznáme planktonní řasy od sinic vodního květu? Je-li tam, kde se chcete koupat, voda nazelenalá, udělejte jednoduchý test: naplňte průhlednou láhev (např. od balených vod) po hrdlo a odebraný vzorek nechte v klidu 20 minut. V této době je vhodné zjistit, zda na hladině vody na protilehlém břehu není zelený povlak vodního květu (viz foto). Je běžné, že vodní květ je větrem přemístěn i několikrát během dne, ale toxiny, které byly uvolněny do vody při rozkladu cyanobakterií jsou v celé nádrži. Jestliže se v lahvi po dvaceti minutách vytvoří u hladiny zelený proužek nebo povlak, vyhlížející jako zelená krupice nebo sekané jehličí, přičemž voda zůstává čirá, jsou ve vodě sinice a voda může být toxická. Zůstává li voda zelená, jsou ve vodě řasy. Řasy neprodukují toxiny, ale mohou působit alergie. Je-li intenzita zeleného zákalu a zabarvení tak hustá, že přes průhlednou láhev o objemu 1,5 litrů je patrné zelené zabarvení vody (vhodné je pro kontrast přiložit např. bílý papír) nedoporučujeme koupání v takové vodě. Nemáte-li průhlednou láhev, vejděte do vody po kolena tak opatrně, aby nebyly zvířeny usazeniny na dně. Neuvidíte-li si pro zelené zbarvení na palce u nohou nebo plavou-li ve vodě kousky „sekaného jehličí a zelené krupice“ nedoporučujeme koupání! Které sinice jsou nebezpečné? VŠECHNY. Bentické - vlákny cyanobakterií spojené „koláče“ bahna ze dna, které vyplouvají k hladině díky bublinkám kyslíku. Ze světa je známo mnoho případů otrav psů, krav a ovcí, které byly napájeny vodou s těmito „koláči smrti“. Nejznámější jsou planktonní (vznášející se ve vodě) cyanobakterie, které tvoří tzv. vodní květy (u hladiny se hromadící drobnohledné kolonie a vlákna) cyanobakterií. Vypadají jako zelená krupice nebo jemně sekané jehličí. Velmi nebezpečné jsou nejmenší cyanobakterie. Některé se nehromadí u hladiny, ale zato procházejí vodárenskou úpravnou do vody pitné. Jsou-li cyanobakterie (sinice) přítomny ve vodě, tvoří stejné zdravotní riziko, jako jiné toxické mikroorganismy. Jaké toxiny cyanobakterie (sinice) produkují? - hepatotoxiny (vliv na funkce jater), - neurotoxiny (vliv na nervový systém), - imunotoxiny a imunomodulanty (snižují imunitu, nebo naopak spouštějí alergie, ekzémy, otoky, alergické rýmy a slzení, astmatické záchvaty atd.), - mutageny a genotoxiny (s vysokou potencí stimulovat 2. a 3. fázi karcinogeneze), - embryotoxiny (jejichž vliv byl prokázán nejen na plodnost, životaschopnost zárodků ryb, ale i na lidský plod. Na epidemiologické úrovni byly prokázány vlivy na potratovost, vývoj plodu, mentální a tělesné defekty atd.). - cytotoxiny (znemožní správnou funkci jednotlivých buněk), - lipopolysacharidy (působící průjmy a zvracení, bolesti břicha apod). - dermatotoxiny (kontaktní dermatitidy, vyrážky, puchýřky, záněty spojivek a další problémy stimulované imunomodulanty, viz výše). - alergeny. Toxiny sinic jsou jedovatější než toxiny rostlin, živočichů a hub. Jsou méně jedovaté, než bakteriální toxiny (např. botulotoxiny). Toxiny sinic nelze z vody odstranit převařením, protože jsou velmi stabilní a vydrží bez poškození i 48 hodin varu. Toxiny sinic mohou vyvolat mnoho komplikovaných onemocnění, zejména při dlouhodobém požívání pitné vody z nesledovaných zdrojů se sinicemi, nebo při delším koupání v nádrži se sinicemi. . Kdo může být ohrožen toxiny cyanobakterií (sinic)? Především neinformovaní lidé, děti, chovatelé psů a hospodářských zvířat a rybáři. Za rizikové lze považovat plavání, potápění, vodní lyžování a surfing ve vodě s cyanobakteriemi. Některé toxiny mohou po požití vyvolat hynutí psů, vodního ptactva a hospodářských zvířat. Toxiny se kumulují také v rybách, které žijí mezi vodními květy (hlavně v kůži a vnitřnostech, méně v mase). Nejdůležitější pro občany a odpovědné organizace je informovanost a prevence problémů spojených s masovým rozvojem sinic vodního květu. Úroveň informovanosti je v ČR velmi malá a rizika spojená s toxiny sinic jsou vysoká. Jak se projeví vliv toxinů a jak se chránit před jejich účinky ? Toxiny se uvolňují ze sinic při rozbití buněk - k poškození zdraví dojde při jejich požití (v pitné vodě, polknutím při plavání), rozbitím sinic na těle (nikdy je po plavání nestírejte z pokožky, ale osprchujte se!). Náhodný a krátkodobý kontakt vyvolá spíše alergické reakce. V závislosti na délce kontaktu vyvolají sinice u citlivých osob záněty a alergické reakce očí a spojivek, vyskytuje se zrudlá podrážděná pokožka. Reakce se také liší dle způsobu požití, záleží také na množství. Podle množství a druhu požitých sinic se dostaví různé projevy od střevních a žaludečních obtíží přes bolesti hlavy, malátnost, oslabení imunity. Při dlouhodobém vlivu toxinů sinic (např. z pitné vody) se dostaví poruchy funkce jater včetně možného vzniku rakoviny. Riziko se zvyšuje u malých dětí, které jsou citlivější a mají nižší tělesnou hmotnost. Neriskujte zdraví - nevstupujte do vody se sinicemi. Sledujte, zda nejsou na březích výstražné tabule. O sledovaných rekreačních lokalitách se informujte na okresních a městských hygienických stanicích). Použijte některou ze zde popsaných metod pro určení nebezpečné koncentrace řas a sinic. Varujte děti před kontaktem se sinicemi (cyanobakteriemi) a vysvětlete jim, proč jsou nebezpečné a proč se tak přemnožují. Jak lze zabránit masovému šíření cyanobakterií? Živinami pro sinice jsou dusík a fosfor, jejichž obsah ve vodách zvyšují nedokonalé čistírny odpadních vod, zcela nečištěné odpadní vody z domů a chat, chovy dobytka, špatný způsob obdělávání a eroze orné půdy, drenážní vody apod. Mezi významné zdroje fosforu patří prací prostředky. Víte kolik fosforu obsahují prací prostředky, které používáte? Kde získat další informace? Problematiku kvality povrchových vod v ČR sledují podniky povodí, hygienické stanice, ale také vodárenské společnosti a další. Telefonní čísla najdete v seznamu. Sdružení Flos-aquae soustřeďuje informace, experty a metody týkající se cyanotoxinů a patří v tomto oboru mezi mezinárodně uznávanou skupinu odborníků. Podrobnější informace o cyanobakteriích a jejich toxinech, a o dalších souvislostech lze získat na internetové adrese www.sinice.cz . Autor: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., expert UNESCO Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Botanickým ústavem AV ČR Vydalo © Sdružení Flos Aquae Redakční práce: RNDr. Miroslav Sedláček, soliton@soliton.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů