Středa, 29. listopadu 2023

Krajina v Českém středohoří bude nenávratně poškozena dálnicí D8

Výsledky odborné studie Fakulty architektury ČVUT potvrzují názor ekologických organizací
Krajina v Českém středohoří bude nenávratně poškozena dálnicí D8
Plánovaná dálnice D8 vá?ně po?kodí unikátní charakter krajiny Českého středohoří a je tedy navr?ena v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny/1. Vyplývá to z posudku, který zpracoval tým odborníků pod vedením docenta Ing. arch. Ivana Vorla, Csc., specialisty na posuzování vlivů staveb na krajinný ráz. Součástí posudku je i zhodnocení úprav, které v trase dálnice navrhují ekologické organizace. Nejde tedy o snahu zcela vytlačit dálnici z chráněné krajinné oblasti, ale dát její trasu v nejcenněj?ích částech území do tunelu. ?Předlo?ené ře?ení trasy dálnice, která bude představovat v některých úsecích silný vliv na rysy a hodnoty krajinného rázu Českého středohoří, je z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny nepřijatelné,? shrnuje svá zji?tění docent Ivan Vorel. Jeho závěry byly v rámci oponentního řízení potvrzeny dal?ími čtyřmi experty na krajinný ráz/2. Posudek byl zpracován na objednávku Ekologického právního servisu/3. Nevládní ekologické organizace tak v tomto případě suplují činnost úřadů, nebo? zhodnocení dopadů dálnice na krajinu Českého středohoří a pořízení odborného posouzení bylo ze zákona jejich úkolem. Souhlas Správy CHKO České středohoří se stavbou dálnice z hlediska zachování krajinného rázu byl v?ak M?P potvrzen, ani? by tyto úřady objektivně zhodnotily skutečné dopady stavby na krajinu Českého středohoří. Souhlas byl navíc vydán bez vědomí ekologických organizací, které se výstavbou dálnice D8 dlouhodobě zabývají/4. ?Posudek ČVUT potvrdil na?e pochybnosti o správnosti souhlasu M?P se stavbou dálnice. Předali jsme ho proto novému náměstkovi ministra Ambrozka RNDr. Ladislavu Mikovi a očekáváme nyní, ?e na něj ministerstvo patřičně zareaguje a pokusí se prosadit minimalizaci dopadů dálnice na chráněnou krajinou oblast České středohoří,? řekl k tomu Pavel Doucha z Ekologického právního servisu. Vzhledem k záva?nosti celé problematiky, kdy se z peněz daňových poplatníků má financovat devastace jednoho z nejhodnotněj?ích krajinných celků České republiky, se EPS chystá oslovit úřad ombudsmana s ?ádostí o přezkum postupu ministerstva v této věci. Cílem ekologických organizací je dosáhnout minimalizace dopadů plánované dálnice na krajinný ráz CHKO. ?Navrhované úpravy spočívají zejména ve výstavbě tunelu délky 3,35 km pod svahy nad labským údolím a v redukci naddimenzované dálniční kři?ovatky v blízkosti Národní přírodní rezervace Lovo?,? řekl Miroslav Patrik z Dětí Země. Součástí posudku ČVUT je i zhodnocení těchto úprav se závěrem, ?e jejich realizací by se výrazným způsobem sní?il počet konfliktních úseků v trase dálnice. Bli??í informace: Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis tel.: 608 873 437, e-mail: eps.tabor@ecn.cz RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země tel.: 603 574 289, e-mail: dz.brno@ecn.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů