zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CHKO Český ráj

07.07.2004
Příroda
CHKO Český ráj
V dnešním putování za chráněnými krajinnými oblastmi České republiky zavítáme do krajiny, která již v druhé polovině devatenáctého století byla nazvána rájem a v roce 1955 byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice, Český ráj.

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena výnosem ministerstva školství a kultury 1. 3. 1955 a její rozloha činí 92 km2. Z této plochy zaujímá les 46 %, trvalé travní porosty 13 %, orná půda 26 % a vodní plochy 15 %. Nejnižším místem je 234 m n. m. (Žabakor) a nejvyšším je 488,1 m n. m. (Trosky). Pod zvláštní ochranu spadá 11 maloplošných zvlášť chráněných území, jejichž celková rozloha je 599 ha.

CHKO Český ráj se rozkládá v rázovité a malebné krajině v prostoru zhruba hraničeném linií Turnov - Ktová - Mladějov - Sobotka a Mnichovo Hradiště. Území CHKO protínají hranice okresů Jičín, Semily a Mladá Boleslav a tedy i Středočeského kraje a východních Čech. V současné době CHKO postihuje pouze střed Českého ráje, malebné české krajiny. Do budoucna je připravováno rozšíření CHKO, především o vrch Kozákov, oblast Maloskalska a o údolí řeky Jizery od Turnova k Semilům, dále o území Prachovských skal a o některé menší lokality v západní části oblasti v okrese Mladá Boleslav. Tak by došlo ke zdvojnásobení plochy oblasti.

Z geologického hlediska je CHKO součástí České křídové tabule. Její vznik spadá do období druhohor, zhruba před 100 miliony lety. V této době začalo do snížených částí Českého masivu pronikat mělké moře. V něm se usazovaly pískovce, slínovce, jílovce nebo opuky. Pro Český ráj jsou zvláště význačné kvádrové pískovce, v jejichž mocných vrstvách vznikala milióny let trvající erozí známá skalní města s vysokými věžemi a hlubokými roklemi. Vlivem snadné propustnosti pískovců vznikly na mnoha místech četné prameny a bažiny. V údolí říčky Žehrovky byly na několika místech založeny rybníky, které mají nejen vodohospodářský význam, ale jsou též důležitým krajinotvorným prvkem. Sopečná činnost na začátku mladších třetihor dala vznik řadě čedičových suků, tvořících často dominanty kraje, jako světový unikát zdvojeného suku Trosky (488,1 m) dále pak Vyskeř (466,4 m), Mužský (463,4 m), Střelečská hůra, Sokol, Kumburk, Vileš a další.

Území Českého ráje je značně lesnaté. Většinu porostů však tvoří druhotné smrkové a borové monokultury. Jen na skalních věžích a hranách se uchovaly přirozené porosty borovice s jeřábem a břízou. V místech s bohatší půdou jsou zbytky dubohabrových hájů, místy fragmenty bučin a ve vlhkých a stinných roklích javorové lesy. Bohatší květena je ve vlhkých olšinách, provázejících četné potoky. Nejtypičtějším prvkem vegetace jsou však jednotvárné borové lesy se souvislým porostem hasivky orličí (Pteridium aqilinum) nebo s vřesem (Calluna vulgaris), metlicí křivolakou (Deschampsia flexuosa), borůvkou (Vaccinium myrtilus), popř. brusinkou (V. vitisidaea), na nejdegradovanějších půdách jsou kopečky mechů a lišejníky. Charakteristickým prvkem na holých pískovcových stěnách jsou žlutavé povlaky leprózních stadií lišejníků, zvané lidově \"lepra\". Vegetace Českého ráje je poměrně chudá. Vzácnější druhy se vyskytují pouze v rašeliništních společenstvech při okraji rybníků, kde se objevuje rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundofoila), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kapraď bahenní (Dryopteris thelypteris) aj. Bohatá je i květena rybníků s leknínem bělostným (Nymphaea candida), stulíkem žlutým (Nuphar luteum), pryskyřníkem velikým (Ranunculus lingua). Floristicky významná jsou dna některých hlubokých roklí, v nichž se vyskytují některé horské a podhorské druhy, jako čípek objímavý (Streptopus amplexifolus), devětsil bílý (Petasites albus), plavuň jedlová (Lycopadium selago), žebrovice různolistá (Struthiopterys spicant), čajovník alpinský (Circaea alpina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) aj.

Nejenom flora je v CHKO rozmanitá a za charakteristické zástupce fauny lze považovat obyvatele skalních měst, k nimž patří z ptáků např. výr velký (Bubo bubo), poštolka obecná (Falco tinunculus) a dříve hojná kavka obecná (Corvus monedula). V minulosti zde sídlil též sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Významné pro druhové bohatství fauny jsou rybníky a vodní toky, kde sídlí řada chráněných a ohrožených druhů ptáků. Nevýznamnější lokalitou je rybník Žabakov na západním okraji oblasti při hlavní silnici Mnichovo Hradiště - Turnov u obce Březina. V jeho rákosí sídlí četné vodní ptactvo včetně veliké kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus)
Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí