zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

24.09.2004
Obecné
Krátce - různé

Severočeská vodárenská investuje stovky miliónů
Sedm set padesát miliónů korun vydá Severočeská vodárenská společnost v rámci projektu ISPA Podkrušnohoří na rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou, výstavbu kanalizačních sběračů, rekonstrukci úpravny vody a čistíren odpadních vod. Evropská unie přislíbila vyčlenit dotace v objemu šedesáti pěti procent nákladů, přes sedm procent poskytne stát z fondu životního prostředí. Práce na celkem šesti stavbách zahájí dodavatelé ještě v letošním roce. Jako první začala včera rekonstrukce úpravny vody Hradiště a s tím související oprava vodovodního řadu Želenice - Bílina za bezmála devět miliónů eur, což je asi 278 miliónů korun. Termín dokončení díla je květen 2006.

Velikost mraků ovlivňuje počasí, avšak až nyní kanadští vědci vytvořili nový počítačový model, který jejich mohutnost přesně vypočítá.
Při pozorování z družic se dá určit délka a šířka mraku, avšak nikoli jeho hloubka. Tu měří meteorologické balóny, jenže poměrně nepřesně, protože obvykle nestoupají kolmo vzhůru, ale cloumají jimi větry. Meteorologové tedy pracují při sestavování krátkodobých předpovědí vlastně s dvourozměrným modelem oblaků.
Tým vědců, které vedl Shaun Lovejoy, fyzik z McGillovy univerzity v Montrealu, proto uskutečnil dosud nejrozsáhlejší měření pomocí laserových přístrojů na letadlech, které zjišťovaly velikost mraků, jejich rychlost i složení. Jak uvádí časopis New Scientist, kanadští badatelé tak získali tisíckrát více ucelených údajů, než se podařilo při kterémkoli předchozím obdobném měření. Díky nim sestavili vzorce, které určují hloubku mraků jako funkci jejich typu, délky a šířky. Jak předpokládají, po zapracování jejich vzorců do současných předpovědních modelů bude možné lépe odhadovat krátkodobý vývoj počasí. A vědci se i více dozvědí o tom, jakou roli hrají oblaka při globálním oteplování zeměkoule.

Analytici společnosti Patria zpracovali rychlý pohled na vyhlídky využití jaderné energie, který si vyžádala včerejší zpráva o poklesu objemu elektřiny vyrobené celosvětově v jaderných elektrárnách. Štěpení jádra v některých regionech (USA a Japonsko) zažívá učitý útlum. Co se týče Evropy je situace v podstatě stabilizovaná.

Odpůrci masové výstavby farem větrných elektráren se s exministrem životního prostředí Milošem Kužvartem domluvili na urychleném opřipomínkování navrhovaného zákona o podpoře alternativních zdrojů energií.
S bývalým ministrem se setkali zástupci občanské iniciativy Království ze Šluknovska, osadního výboru Vítkov na Liberecku a dále občanských sdružení Krušnohorský koprník z Dubí, Rosnatka z Božího Daru, Meluzína z Loučné a Ekologické tolerance z Prahy. Všichni kritizovali, že dotovanou energii z větru exportuje Česká republika prostřednictvím společnosti ČEZ za méně než padesát procent nákupní ceny.
Jakmile aktivisté z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje zpracují své podklady pro pozměňovací návrhy, mají v úmyslu sjednotit odpůrce z celé republiky.
"O pomoc požádáme také poslance, senátory a některé europoslance," poznamenal předseda Krušnohorského koprníku Jindřich Pech.

Olešnice Ještě do konce letošního roku mají v Olešnici na Blanensku začít práce na nových protipovodňových opatřeních. Do konce příštího roku má totiž vzniknout jakási páteř suchých nádrží v údolí tamního Veselského potoka. Do konce příštího roku jich vznikne pět a pojmou až tři sta tisíc kubíků vody. Investorem akce, která si odhadem vyžádá dvacet až třicet milionů korun, bude správce toku Veselského potoka, a sice Zemědělská vodohospodářská správa. "Do konce roku se budou připravovat staveniště, výhodou je, že stavba nádrží může probíhat i přes zimu,"říká olešnický starosta Zdeněk Peša. Město stavbu vítá, i když představuje zásah do krajiny. Bude se totiž mimo jiné muset vytěžit jíl a zemina na hráze, přeložit vedení vysokého napětí a část lesoparku pak bude odtěžena kvůli hrázi. To vše se ale dá do pořádku v rámci tzv. biologické rekultivace. "Počítám i s negativními ohlasy,"připouští starosta. Nové ochranné poldry budou chránit pětašedesát domů, které jsou v záplavovém území, i při běžných bouřkách. Chráněna bude také mlékárna, sportoviště nebo koupaliště, masna či katolický dům. Nyní chrání Olešnici před velkou vodou čtyři poldry, z toho jeden se stálou vodní hladinou. Ty však pojmou jen asi čtyřicet tisíc kubíků vody, což zajišťuje ochranu před zhruba dvacetiletou vodou. Olešnice leží v kotlině dvou potoků, v okolí je odlesněná krajina, která vodu nijak nezadrží.

Ekozemědělství považuji za žádoucí způsob produkování potravin. Dosavadní intenzivní produkce zemědělských produktů zatížila během 20. století přírodu množstvím cizorodých a toxických látek, které se dostaly do našeho potravního řetězce, že je až podivuhodné, co dokáže člověk přežít - viz dusíkatá hnojiva v půdě, v povrchových i podzemních vodách a rostlinách, vysoký obsah škodlivin v mase zvířat i v oblasti kolem polárního kruhu, ropné deriváty v rybím mase, hormonální přípravky a antibiotika v masných výrobcích. Nárůst počtu rakovinných onemocnění a alergií nejasného původu nelze vysvětlit jen vlivem průmyslových exhalací, nástupem syntetických materiálů do běžného života, ale je jasné, že potravní řetězec se podílí významnou měrou. Doufám, že výběr ekopotravin nadále poroste a jejich ceny se dostanou na úroveň "průmyslově" vyráběných potravin.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí