zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budúcnosť slovenských lesov je neistá

10.11.2004
Les
Budúcnosť slovenských lesov je neistá
Environmentálne mimovládne organizácie (MVO) združené v Platforme pre NATURA 2000 trvajú na stiahnutí návrhu nového zákona o lesoch z ďalšieho legislatívneho procesu.

„Pri tvorbe takejto závažnej právnej normy by sa mali náležite zohľadniť nielen požiadavky drevospracujúceho priemyslu, obchodníkov s drevom a súkromných vlastníkov lesov, ale rovnako aj ostatných záujmových skupín a verejnosti,“ uviedol Ing. Róbert Oružinský z organizácie pre výskum a ochranu dravcov PREDATOR. „Výsledkom by mal byť zákon umožňujúci múdre a dlhodobé užívanie prírodného bohatstva, ktoré nám lesy - väčšinou bez nášho pričinenia - poskytujú. Avšak súčasný návrh zákona uprednostňuje komerčné využívanie lesov (najmä ťažbu dreva a záber lesnej pôdy na výstavbu) pred ich ďalšími funkciami a dostatočne nezohľadňuje ochranu životného prostredia, napr. genetickú a druhovú rozmanitosť lesa, zachovanie biotopov rôznych rastlín a živočíchov, ochranu pramenísk, brehových porastov, protipožiarnu ochranu ai.“

Hlavným cieľom pripomienok MVO bolo zakotviť do zákona environmentálne opatrenia, ktoré by zmiernili očakávaný obrovský komerčný tlak na slovenské lesy. Tie stále patria medzi najzachovanejšie a najhodnotnejšie v Európe. Slovenská časť karpatskej sústavy pohorí je zároveň domovom mnohých vzácnych druhov živočíchov, ktorým intenzifikácia lesného hospodárstva často bezohľadne ukrajuje z ich nenahraditeľného životného priestoru. Väčšina z nich pritom v lesných, ale aj v okolitých ekosystémoch zohráva kľúčovú úlohu pre zachovanie dlhodobej a dynamickej stability týchto ekosystémov. Neoceniteľné fungovanie lesov sa v konečnom dôsledku prejavuje aj v takých javoch, akými sú splošťovanie (zmierňovanie) povodňových vĺn, znižovanie strát vody vyparovaním, zvyšovanie zásob vodných zdrojov, zlepšovanie ich kvality a znižovanie ich znečistenia a eutrofizácie, ochrana pôd proti erózii a mnoho ďalších (pozri napr. tzv. zelené správy MP SR).

Znenie zásadných pripomienok platformy MVO pre NATURU 2000

Členmi platformy MVO pre NATURA 2000 sú Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Klub stráže prírody, Ochrana dravcov na Slovensku - RPS, PREDATOR - výskum a ochrana dravcov, Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR a Združenie Jantárová cesta

Na ministerskom rozporovom konaní rokovali zástupcovia MVO o množstve zásadných pripomienok k návrhu zákona, ktorý vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR).

Predstavitelia MP SR však prejavili len malú vôľu k obojstranne uspokojivému odstráneniu závažných rozporov, ktoré z týchto zásadných pripomienok vzišli. Podľa názoru MVO vypracovalo ministerstvo, zrejme pod silným tlakom komerčných záujmových skupín, taký návrh zákona, ktorý by v prípade jeho schválenia v súčasnej podobe radikálne zmenil situáciu v neprospech slovenských lesov - jednej z najvýznamnejších zložiek životného prostredia Slovenska.

www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí