Čtvrtek, 1. prosince 2022

Úspěch českého předsednictví pomůže vyšší ochraně ozonosféry a lidského zdraví

26. března 2009
Úspěch českého předsednictví pomůže vyšší ochraně ozonosféry a lidského zdraví

Českému předsednictví se podařilo ve  vyjednávání mezi Radou EU a Evropským parlamentem dosáhnout shody na dalším zefektivnění ochrany ozonové vrstvy Země. Shodu na návrhu novely nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, dnes odhlasovalo plénum Evropského parlamentu.

„Novela nařízení podle dosažené dohody významně zvýší nejen ochranu životního prostředí, ale také omezí vliv ultrafialového záření na lidský organismus. Je výrazným úspěchem českého předsednictví, že se již v březnu podařilo shody mezi Radou EU a Evropským parlamentem dosáhnout,“ komentoval výsledek hlasování předseda Rady EU pro životní prostředí Martin Bursík.

Hlavním výsledkem konečné dohody je například zákaz výroby a používání hydrochlorofluorouhlovodíků (tzv. měkkých freonů, HCFCs), které  významně poškozují ozonovou vrstvu Země. Jejich výroba a použití budou významně omezeny a úplný zákaz vejde v platnost na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU od roku 2020.

Od roku 2010 bude platit zákaz použití nově vyrobených HCFC. V roce 2010 bude výroba HCFC omezena na 35 %, v roce 2014 na 14 %, v roce 2017 na 7 % a zastavena dnem 1. ledna 2020. Bude existovat pouze výjimka pro vědecké a laboratorní účely.

V roce 2010 také vejde v platnost zákaz používání metylbromidu a halonu 1202. Součásti dohody jsou i přísnější opatření k předcházením emisí těchto látek. Jde především o kontroly těsnosti zařízení s obsahem těchto látek větším než 30 kg. Tato opatření byla nastavena stejně jako je tomu již dnes u fluorovaných skleníkových plynů. Dochází také k omezení vývozu těchto látek, omezen bude především vývoz do rozvojových zemí. „Úspěch předsednictví je výsledkem dlouhodobého aktivního zapojení České republiky do dění v oblasti ochrany ozonové vrstvy na mezinárodní, především evropské úrovni“, shrnuje dosažení shody Jakub Achrer, který je expertem Ministerstva životního prostředí na tuto problematiku.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů