Čtvrtek, 1. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 6. dubna 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4
6. dubna 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

5.  
Návrh poslanců Libora Ambrozka, Vladimíra Dlouhého a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 771)  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

K projednání bez rozpravy:

9.  
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2008  
č.j. 406/09  
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

24.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miroslava Knapa  
č.j. 412/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost České vědecké společnosti pro mykologii o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 413/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Josefa Musílka  
č.j. 414/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Jana Palečka, bytem Brněnská 13, 323 00 Plzeň za účelem vjezdu a stání na účelové komunikaci Zhůří - Huťská hora nacházející se na území NP Šumava  
č.j. 415/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj:Vláda
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů