Úterý, 29. listopadu 2022

Výroční shromáždění pozemkových spolků

Výroční shromáždění pozemkových spolků

V pátek a v sobotu 17. a 18. dubna proběhlo v Pláních pod Ještědem Výroční shromáždění pozemkových spolků. Hostitelem této tradiční akce bylo tentokrát občanské sdružení Čmelák -- SPP. Letošního setkání se zúčastnili zástupci 20 pozemkových spolků z celkových 56, akreditovaných v České republice.

Během pátečního odpoledne proběhlo několik seminářů na zajímavá témata, jako například management lokalit s ohledem na hmyzí společenstva, územní systém ekologické stability a cesty k jeho praktické realizaci či právní otázky péče o lesy. Večer byl věnován vzájemné výměně zkušeností, jíž se zúčastnili nejen zástupci pozemkových spolků, ale i ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, Lesů České republiky a Národního památkového ústavu.

V sobotu dopoledne proběhlo vlastní Výroční shromáždění, které skončilo volbou tří nových členů Rady Národního pozemkového spolku z řad akreditovaných pozemkových spolků. Na odpoledne pak hostitelé připravili pro zájemce exkurzi do mediálně známého Nového pralesa, jež měla navzdory nevlídnému počasí hojnou účast. Kolegové z různých koutů republiky se tu mohli inspirovat praktickým příkladem přeměny pozemku s nízkou ekologickou hodnotou na přirozené a biologicky pestré prostředí.

Pozemkové spolky jsou moderní ! formou nestátní ochrany přírody prostřednictvím vlastnických práv ke konkrétním pozemkům či dlouhodobého právního vztahu k nim (například nájmu nebo věcného břemene). V našem právním pojetí není pozemkový spolek samostatnou právnickou osobou, ale funkcí, již vykonává subjekt neziskového sektoru. Jeho typickým příkladem je právě projekt Nový prales sdružení Čmelák -- SPP.

Projekt Nový prales probíhá již šestým rokem. Sdružení Čmelák -- SPP v jeho rámci vykupuje pozemky a provádí na nich postupnou přeměnu nepřirozených smrkových monokultur na původní lesy plné života. Nový prales na Ještědském hřebenu dnes tvoří čtyři oddělené pozemky o celkové rozloze 25 hektarů. Ty by se měly postupně propojit v jeden celek.

Čmelák -- Společnost přátel přírody (SPP) je nezisková ekologická organizace. Vznikla v roce 1994 a do roku 2002 působila pod názvem Staří ochránci Jizerských hor. Čmelák - SPP se věnuje aktivitám, prospívajícím přírodě a krajině, a podporuje trvale udržitelný ži! vot. Posláním sdružení je ochrana, rozmnožování a obnova rozma! nitosti přírody, spojená s ekologickou výchovou a osvětou. Mezi další cíle patří rovněž snaha zapojit do činnosti organizace co nejširší veřejnost, respektive inspirovat vlastníky pozemků a získat je pro spolupráci na ekologických projektech. Více na www.cmelak.cz.
 
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Hrabal, DiS.
Telefon: 777 749 335
E-mail: lukas.hrabal@cmelak.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů