Pondělí, 5. prosince 2022

Pozvánka na konferenci Rozrůstání měst – řešení nebo problém?

Suburbanizace či nekontrolované rozrůstání příměstských oblastí ovlivňuje okolí všech velkých měst v Evropě...
24. dubna 2009
Pozvánka na konferenci Rozrůstání měst – řešení nebo problém?

Občanské sdružení Agora Central Europe ve spolupráci s Nadací ABF, PDC Bratislava a University of Lower Silesia a za přispění Visegrádského fondu a MMR pořádá 21. května 2009 konferenci s názvem Rozrůstání měst – řešení nebo problém? Akce se koná v Domě ABF na Václavském náměstí 31, Praha 1.

Suburbanizace či nekontrolované rozrůstání příměstských oblastí ovlivňuje okolí všech velkých měst v Evropě. Vytváří problémy v oblasti urbanistické, sociální, infrastrukturní, ekonomické. Cílem konference je na tyto problémy poukázat, pojmenovat jejich příčiny a hledat možná řešení. Srovnat situaci v této oblasti v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Dopolední panel odborníků z PřF UK, ČVUT, SÚ AV pojmenuje problémy a bude hledat řešení. V dalším bloku představí Praha, Brno, Wroclaw a Bratislava svůj přístup k suburbanizaci. Odpolední workshopy budou odpovídat na konkrétní problémy malých i velkých obcí.

Záštitu nad konferencí převzal ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda, který ji také zahájí. Více informací získáte na www.suburbanizacnikonference.cz a na www.agora-ce.cz.

Cílovou skupinou konference jsou především představitelé samosprávy a všech úrovní státní správy.

Na národní úrovni se zaměřuje zejména na Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Na místní úrovni  jsou její cílovou skupinou především zástupci obecních úřadůstarostové obcí, příslušné odbory státní správy i místní samosprávy. Vedle nich se zaměřuje také na místní občanské iniciativy v oblastech zasažených suburbanizací.

Významnou cílovou skupinou je také akademická obec, a to jak studenti, tak vědečtí pracovníci z oborů zkoumajících důsledky suburbanizace.

V neposlední řadě je konference určena samozřejmě také zástupcům developerů, kterým není tato problematika lhostejná a všem dalším odborníkům zabývajícím se touto problematikou.

Co je suburbanizace?
Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o typický proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji našich měst. Termín suburbanizace je odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí, které vzniklo jako složenina z latinského základu urbs znamenající město a předpony sub, která označuje umístění vedle, za nebo pod městem.

Kromě suburbanizace se v obcích v blízkosti větších měst odehrává i další suburbánní rozvoj - tedy procesy, aktivity a jejich změny, které se odehrávají v zázemí měst, nejsou ovšem primárně způsobeny a nesouvisí s odlivem lidí, kapitálu, daní nebo funkcí z jádrových měst. K nejviditelnějším projevům suburbánního rozvoje patří stavební aktivita či oživení ekonomických funkcí a společenských aktivit v příměstských obcích. Můžeme také říci, že suburbanizace představuje jeden z procesů suburbánního rozvoje, jehož zdrojovou oblastí je jádrové město.

Suburbanizací vznikají areály nové výstavby označované jako satelitní městečka (suburbia), nákupní nebo průmyslové zóny. Tyto lokality můžeme zjednodušeně rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy: rezidenční (obytná) a komerční (pracovní a obslužná). V případě rezidenční suburbanizace sledujeme především výstavbu nového bydlení v zázemí města a postupný odliv lidí z jádrového města do nových rodinných (v poslední době i bytových) domů v okolních obcích. Rezidenční suburbanizace má mnoho forem, které se liší podle rozsahu nové výstavby, charakteru bydlení, lokalizace zástavby, architektury i ceny domů. 
(text byl převzat z webových stránek www. suburbanizace.cz, autor Martin Ouředníček)

Cíle konference

  • Poskytnout samosprávám, státní správě a občanům maximum informací o možnostech rozvoje příměstských obcí zejména z hlediska nového stavebního zákona
  • Pokusit se pojmenovat základní příčiny současného stavu tohoto problému a zároveň navrhnout možná řešení
  • Diskutovat závažné otázky sociální a ekonomické spojené se suburbanizací
  • Vyzdvihnout příklady dobré praxe ze všech oblastí, tj. z jednání obcí a developerů, ze soužití starousedlíků s nov příchozími i z využití kvalitní architektury (nízkoenergetické domy apod.)
  • Srovnat situaci v této oblasti v České republice, na Slovensku a v Polsku
  • Publikovat výstupy ve Veřejné správě, Developeru a dalších periodikách
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů