Neděle, 27. listopadu 2022

Pozvánka na seminář Nakládání s lesy - kontrola a sankce

Seminář je určen pracovníkům veřejné správy,  odborníkům, pracovníkům zabývajícím se životním prostředím, právníkům, podnikatelům, učitelům všech stupňů - široké odborné veřejnosti.

25. května 2009
Pozvánka na seminář Nakládání s lesy - kontrola a sankce

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ČSPŽP -
IČO 266 66 294 ,DIČ CZ 266 66 294 .
Registrace ČSPŽP: MV dne 18.5.2004  pod č.j. VS/1 –  1/57 412/04 – R  
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ,
POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S DENDROLOGICKOU POBOČKOU DOBŘICHOVICE ČESKÉ LESNICKÉ SPOLEČNOSTI

NAKLÁDÁNÍ S LESY - KONTROLA A SANKCE

Uskuteční se  v pátek, 12. června 2009
v místnosti č. 319 budovy ČSVTS
v Praze 1, Novotného lávka č. 5
od 10,00 hod.  do cca 16 hod.

Seminář zajišťují: Ing.Libuše Deylová - Český spolek pro péči o životní prostředí
tel.: 221 082 365, 241 493 381 mobil: 736 414 463,  fax: 222 222 155,
e-adresa: cspzp@csvts.cz; libuse.deylova@csvts.cz
Ing. Iva Kubátová Česká lesnická společnost
pobočka Dendrologická Dobřichovice
tel. 731 576 710; e-adresa: cesles.dd@seznam.cz
 
SEMINÁŘ JE URČEN PRACOVNÍKŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY,  ODBORNÍKŮM, PRACOVNÍKŮM ZABÝVAJÍCÍM SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, PRÁVNÍKŮM, PODNIKATELŮM, UČITELŮM VŠECH STUPŇŮ - ŠIROKÉ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI.
                        
PROGRAM

 9.30 h.   Prezence

10.00 h.   Zahájení  semináře
                 Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,05 h.   Lesy, lesní hospodářství
                Ing. Jiří Novák, MZe

10.35 h.    Lesnická legislativa
                 JUDr. Martin Flora,PhD., MZLU Brno
                
11.05 h.   Ekonomika a oceňování hodnot lesa
                Prof. Ing. Luděk Šišák, ČZU Praha

11,35 h.    Význam lesa pro životní prostředí
                 Ing. Jiří John, MZe

12,05 h.   Význam lesa pro vodní hospodářství
                 Ing. Pavel Punčocář, CSc., Mze


13,00 h.    Přestávka pro občerstvení


13,30 h.   Zkušenosti České inspekce životního prostředí
                 Ing. Vladimír Dolejský,  Ph.D., ústředí ČIŽP Praha

14,00 h.    Zkušenosti Policie České republiky
                 Npor. Ing. Adéla Jirásková, Policie ČR, OŘ Praha III SKPV, OPHK 

14,30 h.    Zkušenosti Celní správy
                 Mgr. Lubomír Doskočil, GŘ cel, Praha

15,00        Zkušenosti Hasičského záchranného sboru
                 JUDr. Petr Kopáček, GŘH, IZS ČR

15,30       Diskuze

16,00        Závěr
 
ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 
IČO 266 66 294   DIČ CZ 26666294  
Registrace MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 – 1/57 412/04 – R
Bankovní spojení:     35 – 5604130247 /0100    VS tohoto semináře: 609
tel.: 221 082 365, 241 493 381 mobil: 736 414 463,  fax: 222 222 155
e- adresa: cspzp@csvts.czlibuse.deylova@volny.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů