Pátek, 9. prosince 2022

Těžba hald pomáhá přírodě, někteří obyvatelé jsou ale proti

2. června 2009
Těžba hald pomáhá přírodě, někteří obyvatelé jsou ale proti

Příbram - Stát se zavázal k odstranění ekologických zátěží v podobě hald do 50 let. To je ale i vzhledem k finanční náročnosti nemožné.

Okolí Příbrami je typické svými haldami, které se už staly takovým místním rozpoznávacím znakem a na mnoha místech se příroda postarala i o jejich začlenění do ekosystému, přesto jsou pořád zdrojem znečištění. V současnosti se dokončuje sanace areálu firmy Ecoinvest a pomalu spěje k závěru i odtěžování haldy hlušiny od dolu 16 v areálu firmy Ecoinvest, bývalé Úpravny 1. máj. Původní údolí s lesním divadlem tak získává zpět alespoň svůj tvar. Další na řadě by měl být odval dolu 9. Tento plán se ale setkal s odporem obyvatel obcí, kterých se projekt územně dotýká.

„Stát se jako vlastník dolů zavázal k odstranění starých ekologických zátěží do padesáti let. Hotová je ale jen malá část a je jasné, že svému závazku stát nemůže dostát,“ řekl Michal Zábrodský, který se problematikou blíže zabývá.

V případě odstranění hald na území bývalé Úpravny 1. máj vyhlásil stát výběrové řízení, které vyhrála firma Ecoinvest, jež začala s těžbou a tříděním kameniva z odvalů. Kontaminovaná zemina putuje na odkaliště a ze zbytku se stane stavební materiál používaný k výrobě asfaltové směsi či zámkové dlažby. Po vytěžení odvalu zaplatil stát 180 milionů korun za sanaci prostoru, která spočívá v zalití plochy asfaltem a především odvedení povrchové vody. Ta je směřuje přes čističku do Dubeneckého potoka, ne jako tomu bylo ještě před sanací, kdy do vodního koryta stékala kontaminovaná voda. Nad sanací dalších ploch ale kvůli finanční náročnosti visí otazník.

„Těžba haldy hlušiny z dolu 21 potrvá několik let. Pokud by nezačalo odtěžování dalšího z odvalů, k jejichž likvidaci se stát navíc zavázal, bylo by třeba otevřít kvůli produkci kameniva povrchový důl, což by znamenalo akorát další ekologickou zátěž navíc,“ vysvětlil Michal Zábrodský.

Nejvhodnějším příštím kandidátem je halda z dolu 9 nedaleko obcí Háje a Jerusalem. Jejich obyvatelé se ale proti záměru, který jim byl před pár lety představen, bouřili z důvodů obav z vysoké prašnosti, hlučnosti a narušení klidu života. „Občané měli strach také z dlouhého trvání projektu. Odvážení kamení mělo podle informací trvat přes dvacet let. Také se obávali škodlivého záření při převozu. Zastupitelstvo obce nakonec vyjádřilo nesouhlas s tímto záměrem,“ uvedla Pavla Měchurová, starostka obce Háje.

Projekt počítal s provozem během zhruba 100 dní v roce, kdy by v pracovní době jezdila nákladní auta v počtu asi 120 za den. Podle studie dopadu projektu na životní prostředí EIA nejsou ale rizika nijak vysoká a druhá navrhovaná trasa odvozu by navíc byla v dostatečné vzdálenosti od obou obcí a obyvatele by tak doprava nezatěžovala.

Jasným ekologickým přínosem těžby odvalů a jejich další třídění je likvidace hald, které představují určité riziko radioaktivního znečištění okolí a odstranění nutnosti v blízké budoucnosti otevírat nové lomy či doly na těžbu kameniva. Část hlušiny obsahuje slabě radioaktivní složky, nezpevněný povrch je navíc zdrojem uvolňování radonu, který vzniká při rozkladu uranu. Tento plyn je nebezpečný po dlouhodobém působení, kdy může způsobit rakovinu plic. K omezení škodlivosti ale dojde při pokrytí přirozenou vrstvou vegetace.

„Celá halda představuje asi šest milionů tun kameniva. Po vytěžení zůstane na místě metr vysoká část nevyužitelné zeminy s minimálním množstvím nebezpečných látek,“ doplnil Michal Zábrodský.

Zdroj:Příbramský deník
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů