Pátek, 2. prosince 2022

BMW a Mitsubishi zažalovány kvůli reklamním informacím o emisích CO2

3. června 2009
BMW a Mitsubishi zažalovány kvůli reklamním informacím o emisích CO2

Program GARDE Ekologického právního servisu podal žalobu ve věci ochrany spotřebitele proti reklamám na automobily BMW a Mitsubishi, která směřuje proti způsobu uvádění informací o spotřebě paliva a emisích CO2 . Ty mají být podle platné právní úpravy uváděny zřetelně a ne méně výrazně než hlavní část reklamy.

V drtivé většině reklam jsou informace o emisích CO2 a spotřebě paliva uvedeny miniaturním písmem, nebo nejsou uvedeny vůbec. Otázku, zda tímto způsobem může být splněna povinnost výrobců a dovozců automobilů zřetelně uvádět zmíněné údaje, předali právníci programu GARDE k rozhodnutí Obvodním soudům pro Prahu 4 a Prahu 5. Tato povinnost platí již od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004. Jedná se přitom o systematický problém. Obdobně jako BMW a Mitsubishi přistupuje k reklamě většina ostatních značek.

Podle názoru právníků programu GARDE je tím mařen smysl zákona. Právník Filip Gregor konstatuje: "Právní úprava výslovně uvádí, že je součástí strategie EU ke snižování emisí skleníkových plynů. Zákon je založen na předpokladu, že pokud budou spotřebitelé upřednostňovat úspornější automobily, budou výrobci podněcováni ke snižování jejich spotřeby. Je otázkou, zda to je to, co si výrobci automobilů přejí." Jak BMW, tak Mitsubishi se přitom hlásí k! e konceptu společenské odpovědnosti korporací (Corporate Social Responsibility), v rámci které veřejně deklarovaly svůj závazek minimalizovat své dopady na životní prostředí a předcházet globálnímu oteplování, a především striktně dodržovat zákony chránící životní prostředí.

Na dodržování povinnosti zřetelně uvádět údaje o emisích a spotřebě má podle zákona dohlížet Česká obchodní inspekce. Ta se však nejenže za celých 5 let touto otázkou sama aktivně nezabývala, v reakci na podněty občanů pak svou kompetenci dokonce odmítla. Stížnosti směřovaly i k Ministerstvu dopravy a Radě pro reklamu. Ty však neshledaly na tomto způsobu plnění zákonů nic špatného.[3] Právě tento chaos ve státní správě vedl právníky programu GARDE k tomu, aby přistoupili k podání žaloby ve veřejném zájmu ve věci ochrany spotřebitele. Právník Filip Gregor k tomu uvádí: "Je smutné, že úředníci často nechápou státní službu jako hájení práva a veřejných zájmů. V důsledku toho pak vzniká právní vakuum, v! e kterém si velké firmy mohou stanovovat vlastní pravidla hry,! která p rospívají jenom jim samotným."

K žalobě byly vybrány reklamy na značky BMW a Mitsubishi, protože první z nich reprezentuje nejtypičtější přístup spočívající v uvádění informací malým písmem stranou od jádra reklamy, zatímco druhá využívá speciálních technik k zlehčování a upozadění informace o spotřebě a emisích CO2 jako například vertikálního směřování textu. Tyto praktiky využívají toho, že zákon byl napsán vágním způsobem. Podle názoru právníků GARDE by bylo přitom správným řešením definovat parametry uvádění těchto informací nikoliv relativně, ale naopak přesně, obdobně jako v případě tabákových výrobků.

Kontakty:
Filip Gregor, mobil: 775 154 083
Program GARDE

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů