Čtvrtek, 1. prosince 2022

Padne borovicový háj v Brně - Líšni?

17. června 2009
Padne borovicový háj v Brně - Líšni?

Aktuální situace v Brně - Líšni

Situace v Líšni

    Jak už jsme Vás informovali v TZ z 29. 5. 09 Krajský soud vyhověl žalobě NESEHNUTÍ a zrušil rozhodnutí Magistrátu města Brna, kterým daly jeho úřednice souhlas s výstavbou ubytoven a bytových domů v Brně -- Líšni, které měl padnout za oběť borovicový háj na ul. Horníkova. NESEHNUTÍ ve své žalobě upozornilo mj. na skutečnost, že plán na výstavbu bytového komplexu je v rozporu s platným územním plánem a navíc neprošel procesem zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Souvislosti  

    Projekt výstavby firmy QARY, s. r. o. počítá s vykácením borovic na celkové ploše 1 200 m2 a 4 ks bříz. Proti likvidaci zeleně se postavili místní občané a občanky, kteří posílali své nesouhlasné připomínky jak líšeňskému stavebnímu úřadu, tak apelovali na vedení radnice, aby realizaci projektu zabránilo.
    Stavební úřad navíc v začátku územního řízení porušil zákon tím, že neoznámil zahájení řízení občanskému sdružení NESEHNUTÍ ani toto sdružení neseznámil s některými součástmi dokumentace, přestože mu to zákon ukládá. Poslední instancí, která v dané situaci mohla ochránit práva občanů i dodržování zákonů při rozhodování líšeňského stavebního úřadu a Magistrátu města Brna, se tak stal soud, na který se obrátilo sdružení NESEHNUTÍ. V době, kdy celý případ zkoumal soud, bylo na žádost investora zahájeno další řízení, tentokráte přímo o povolení kácení stromů na ul. Horníkova.
    "Vývoj kauzy je doslova prošpikován nezákonnostmi ze strany líšeňského úřadu i brněnského magistrátu a zákulisními jednáními investora. Lze jen spekulovat o důvodech, proč úřad ve snaze vyjít vstříc soukromé firmě, opomíjí veřejný zájem, názor občanů i platné zákony", komentuje kauzu Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Současná situace

    Líšeňský úřad vydal rozhodnutí, kterým povolil vykacení 376 stromů s tím, že kácení může začít nejdříve 15. 10. 2009. Proti rozhodnutí o povolení stromy vykácet se odvolalo jak NESEHNUTÍ, které upozornilo na sérii nezákonosti v celém povolovacím řízení (absence platného územního rozhodnutí, omezování práv účastníků řízení ad.), tak investor, který žádá úřady aby s kácením stromů mohl začít již v červnu 2009. Konečné rozhodnutí o osudu stromů nyní leží na Magistrátu města Brna, který se odvoláními zabývá.


ZDROJ:www.nesehnuti.cz

 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů