Úterý, 6. prosince 2022

Recyklačný fond: Žiadne zvyšovanie cien nehrozí

Memorandum Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu - Recyklačný fond ubezpečuje občanov SR, že žiadne zvyšovanie cien výrobkov v súvislosti s návrhom novely zákona o odpadoch nehrozí.
18. června 2009
Recyklačný fond: Žiadne zvyšovanie cien nehrozí

Recyklačný fond nikdy nenavrhol a ani nemieni navrhnúť zvýšenie príspevkov do Recyklačného fondu, ako sa to verejnosti snažia šírením poplašných správ nahovoriť zástupcovia združení výrobcov, dovozcov a distribútorov, ktorých členovia sú zakladateľmi kolektívnych systémov resp. oprávnených organizácií. Zámerom novely o odpadoch je, aby súčasné recyklačné poplatky, ktoré občania platia v cenách výrobkov, si prestali privlastňovať špekulanti, ktorí zneužívajú medzery v zákone.

 

Z dôvodu nesystémového zníženia platieb do Recyklačného fondu je v súčasnosti vo fonde nedostatok financií na podporu separovaného zberu pre mestá a obce a na zhodnocovanie druhotných surovín. Tým je ohrozený celý systém separovaného zberu na Slovensku a plnenie limitov separácie prijatých EU. V prípade neschválenia tohto poslaneckého návrhu dôjde k ďalšiemu finančnému zaťaženiu občanov SR v poplatkoch za odpady. Prečo by mal občan SR mať dodatočné finančné náklady, keď už raz zaplatil recyklačný poplatok a keď v systéme súkromných spoločností už dnes zostáva z týchto poplatkov cca 60 mil. EUR? Kým Recyklačný fond všetky vyzbierané prostriedky používa iba na účely súvisiace s recykláciou, kolektívne systémy tak robia iba do výšky predpísaných limitov.

 

Novela zákona o odpadoch má zabrániť zneužívaniu peňazí vyzbieraných od občanov - ročne takto zmizne odhadom cca 60 mil. EUR a dosiahnuť, aby sa všetky vyzbierané financie použili len na účely súvisiace so zberom a zhodnocovaním druhotných surovín. Prečo by občania mali platiť zvýšené poplatky za komunálny odpad, keď už raz za odpady zaplatili v recyklačných poplatkoch?

 

Za Správnu radu Recyklačného fondu:

Ing. Juraj Dlhopolček - Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR,

Viera Krakovská - Združenie miest a obcí Slovenska,

PhDr. Ján Dlhopolček - Združenie miest a obcí Slovenska,

Ing. Boris Farkašovský - Ministerstvo hospodárstva SR,

Ing. Ján Ferjančík - Zväz elektrotechnického priemyslu SR,

Ing. Peter Gallovič - Ministerstvo životného prostredia SR,

Ing. Jaroslav Košťálik - SLOVNAFT, a. s.,

Ing. Eduard Kucej - Ministerstvo financií SR,

Ing. Marian Kvasnica - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR,

Ing. Ján Múdry - Zväz sklárskeho priemyslu SR,

Ing. Ján  Olekšák - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR,

Ing. Pavol  Prepiak - Združenie automobilového priemyslu SR,

Ing. Demeter  Semančák - Únia podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu,

Michal  Sýkora - Združenie miest a obcí Slovenska,

Ing. Juraj Šabla - Tetra Pak, a. s.,

Josef Vítek – Zväz elektrotechnického priemyslu SR.

 

Za Dozornú radu Recyklačného fondu:

Ing. Kornélia  Rišová - Ministerstvo životného prostredia SR,

doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Ing. Vojtech Ferencz - Ministerstvo hospodárstva SR,

Mgr. Vlado Kalina  Zväz elektrotechnického priemyslu SR,

PhDr. Ján Kamenický - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR,

Ing. Radovan  Majerský – Ministerstvo financií SR,

JUDr. Martin Mokrý – Združenie miest a obcí Slovenska.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů