Úterý, 6. prosince 2022

Vysočina přivítala vrchní ředitele pro lesnictví celé EU

25. června 2009
Vysočina přivítala vrchní ředitele pro lesnictví celé EU

Ekonomickou situací v evropském lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu v souvislosti s aktuální ekonomickou recesí, dále strategickými otázkami sektoru, ale také například možnostmi, jak přiblížit veřejnosti význam trvale udržitelného obhospodařování lesů – těmito otázkami se zabývají šéfové státních správ lesů celé EU, kteří se sjeli ve dnech 22.-25. června na Vysočinu.

Jedním z témat českého předsednictví a zároveň tohoto jednání je tvorba účinné komunikační strategie o lesích a lesním hospodářství, která vychází z cílů Akčního plánu EU pro lesy na období 2007-2011. Akční plán zahrnuje například environmentální vzdělávání, využití poznatků o využívání dřeva jako obnovitelné suroviny nebo zlepšení výměny zkušeností s optimálními metodami komunikace. Na toto téma proběhl ve dnech 3. – 5. června 2009 v Pardubicích workshop; o vzrůstajícím významu komunikace pro sektor lesního hospodářství svědčí i 10. konference evropských státních lesnických organizací, která se konala v polovině června a jejímž ústředním tématem bylo „Veřejnost a les“.

Potřeba zvýšit povědomí veřejnosti o výhodách trvale udržitelného obhospodařování lesů se promítla i do tvorby Národního lesnického programu České republiky pro období do roku 2013. „Jde nám o prohloubení zájmu veřejnosti o les, zlepšení vztahu člověka k lesu a k lesnímu hospodářství, chceme přispět ke smysluplnému zacházení s přírodou,“ říká náměstek ministra zemědělství pro oblast lesního hospodářství Jiřího Nováka. „Dalším bodem jednání je ekonomická situace v lesnictví a v souvisejících odvětvích. Od přítomnosti hlavních představitelů státní správy lesů z různých členských států si Předsednictví slibuje také různé pohledy na aktuální ekonomickou situaci a hlavně návrhy, jak napomoci stabilizaci sektoru,“ vysvětluje náměstek Novák.

Prostor dostanou i další strategické otázky, které bude třeba v blízké budoucnosti řešit v pracovních orgánech Rady a Evropské komise. Jednou z takových otázek je i diskuse o budoucnosti Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě a možnostech, jak dále pracovat a rozvíjet závazky obsažené v přijatých rezolucích. Jednou z možností je transformace procesu do podoby právně závazné úmluvy. Tento bod jednání je do programu zařazen na žádost Rakouska. Na návrh Německa budou mít „vrchní lesníci“ možnost se seznámit s iniciativou „Charta pro dřevo“. Cílem charty je vyzdvihnout význam využívání dřeva jako obnovitelné suroviny, která hraje důležitou roli v procesu trvale udržitelného obhospodařování lesů a při zmírňování dopadu klimatických změn. Měla by být nalezena nová rovnováha mezi udržitelným hospodařením, zachováním lesů a zalesňováním v celé Evropě.

Posledním tématem, které je na programu setkání, je otázka mobilizace dřeva. „Trvale udržitelné hospodaření v lesích a rozšíření plochy lesů v Evropě vede k rostoucí dostupnosti lesních zdrojů,“ přibližuje Martin Žižka, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství na ministerstvu zemědělství. „Na druhou stranu se rozšiřují možnosti využití dřeva, například pro výrobu energie a v dlouhodobém výhledu poptávka po dřevu nepochybně poroste. Je tedy třeba diskutovat o opatřeních souvisejících s mobilizací dostupných zdrojů dřeva při respektování trvalosti produkce a environmentálních omezení.“

Období českého předsednictví bylo v oblasti lesnictví nesmírně bohaté na události v oblasti mezinárodní, ať už to bylo 8. zasedání Fóra Spojených národů pro lesy či 19. zasedání Výboru pro lesnictví FAO, ale i na další témata k řešení, kterým dominoval návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Setkání na Vysočině je jakousi neformální tečkou za českým předsednictvím a současně příležitostí věnovat se strategickým otázkám spojeným s realizací Akčního plánu EU pro lesy či vycházejícím z Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě.

Kraj Vysočina je jedním z lesnatějších v rámci ČR (lesnatost 30,1 %). Co se týče vlastnické struktury, je velmi pestrá, ať už se jedná o lesy v majetku státu, obcí, družstev, velkých či malých soukromých vlastníků. Region se může pochlubit relativně zdravými lesy, bohatou tradicí lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu.

Na 25. června je plánovaná tisková konference představující výstupy čtyřdenního jednání.

kontakt:

  • Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe pro předsednictví ČR v Radě EU
  • tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; tereza.dvorackova@mze.cz

 

http://www.eu2009.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů